1. KUG03. Bibliotēkas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5542 Izmaiņas veiktas: 03.08.2018

  1. Rādītāji: Bibliotēku skaits, Bibliotēkas lasītāji, Izsniegums, milj. eks., (3)
  2. Bibliotēkas: Pavisam, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Augstskolu un koledžu bibliotēkas, ..., Izglītības iestāžu bibliotēkas (7)
  3. Gads: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2017 (15)


 2. KUG04. Kultūras centri (gada beigās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4962 Izmaiņas veiktas: 03.08.2018

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Rādītāji: Kultūras centru skaits, Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaits kultūras centros, Dalībnieku skaits mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos kultūras centros, tūkst., Ar kultūras centriem nesaistīto mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaits, Dalībnieku skaits ar kultūras centriem nesaistītos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos, tūkst. (5)


 3. KUG05. Muzeji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5713 Izmaiņas veiktas: 03.08.2018

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Rādītāji: Muzeju skaits (ieskaitot filiāles; gada beigās), Muzeju skaits (ieskaitot filiāles, struktūrvienības un nodaļas; gada beigās), Apmeklējumu skaits, tūkst., Apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotāju, (4)


 4. KUG06. Teātri

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4377 Izmaiņas veiktas: 03.08.2018

  1. Rādītāji: Teātru skaits (gada beigās), ..operas un baleta teātri, ..drāmas, muzikālie teātri, ..bērnu un jaunatnes teātri, ..., Apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotāju (7)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 5. KUG07. Kino

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3925 Izmaiņas veiktas: 03.08.2018

  1. Rādītāji: Kinoteātru skaits (gada beigās), Kinoseansu apmeklējumu skaits (kinoteātros, kino izrādīšanas vietās), tūkst., Kinoseansu apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotāju, (3)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 6. KUG081. Filmu ražošana (skaits)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2656 Izmaiņas veiktas: 03.08.2018

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Veidi: Pavisam, spēlfilmas, animācijas, dokumentālās, īsmetrāžas (5)


 7. KUG101. Kultūras centru un bibliotēku skaits statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4834 Izmaiņas veiktas: 03.08.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  3. Rādītāji: Bibliotēku skaits, Kultūras centru skaits, (2)


 8. KUG12. Grāmatu un brošūru, žurnālu un laikrakstu izdošana

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8481 Izmaiņas veiktas: 03.08.2018

  1. Rādītāji: GRĀMATU UN BROŠŪRU SKAITS (IESPIEDVIENĪBAS), ...grāmatu un brošūru skaits latviešu valodā (iespiedvienības), Grāmatu un brošūru tirāža, milj. eks., ...grāmatu un brošūru tirāža latviešu valodā, milj. eks., ..., ...laikrakstu gada tirāža latviešu valodā, milj. eks. (15)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 9. KUG13. Izdoto grāmatu un brošūru sadalījums pēc literatūras veidiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7967 Izmaiņas veiktas: 03.08.2018

  1. Skaits, Tirāža: Grāmatu un brošūru skaits, Tirāža, tūkst. eks., (2)
  2. Literatūras veids: PAVISAM IZDOTA LITERATŪRA, zinātniskā, populārzinātniskā, oficiālā, ..., cita literatūra (13)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 10. KUG14. Izdoto grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15592 Izmaiņas veiktas: 03.08.2018

  1. Valoda: PAVISAM, LATVIEŠU VALODĀ, Oriģinālizdevumi latviešu valodā - pavisam, Tulkojumi latviešu valodā - pavisam, ..., VĀRDNĪCAS (22)
  2. Rādītāji: Grāmatu un brošūru skaits, Tirāža, tūkst. eks., Iespiedlokšņu novilkumi, tūkst., (3)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 11. KUG150. Valstī reģistrēto reliģisko draudžu skaits sadalījumā pa konfesijām gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5488 Izmaiņas veiktas: 31.08.2018

  1. Konfesijas: PAVISAM, Evaņģēliskā luterāņu, Romas katoļu, Pareizticīgo, ..., Citas draudzes (21)
  2. Gads: 1990, 1995, 2000, 2001, ..., 2017 (20)