1. KUG01. Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1990.-2012.g

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3300 Izmaiņas veiktas: 01.01.2013

  1. Rādītāji: Krājums (gada beigās), milj. eks., Lasītāji, tūkst., Izsniegums, milj. eks., (3)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2012 (23)


 2. KUG02. Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, 2002.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3012 Izmaiņas veiktas: 01.01.2013

  1. Rādītāji: Krājums (gada beigās), milj. eks., Lasītāji, tūkst., Izsniegums, milj. eks., (3)
  2. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2012 (11)


 3. KUG03. Bibliotēkas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4974 Izmaiņas veiktas: 04.08.2016

  1. Rādītāji: Bibliotēku skaits, Lasītāji, Izsniegums, milj. eks., (3)
  2. Bibliotēkas: Pavisam, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Augstskolu un koledžu bibliotēkas, ..., Izglītības iestāžu bibliotēkas (7)
  3. Gads: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2015 (13)


 4. KUG04. Kultūras centri (gada beigās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4839 Izmaiņas veiktas: 04.08.2016

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  2. Rādītāji: Kultūras centru skaits, Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaits kultūras centros, Dalībnieku skaits mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos kultūras centros, tūkst., Ar kultūras centriem nesaistīto mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaits, Dalībnieku skaits ar kultūras centriem nesaistītos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos, tūkst. (5)


 5. KUG05. Muzeji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5618 Izmaiņas veiktas: 04.08.2016

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  2. Rādītāji: Muzeju skaits (ieskaitot filiāles; gada beigās), Muzeju skaits (ieskaitot filiāles, struktūrvienības un nodaļas; gada beigās), Apmeklējumu skaits, tūkst., Apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem, (4)


 6. KUG06. Teātri

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4280 Izmaiņas veiktas: 04.08.2016

  1. Rādītāji: Teātru skaits (gada beigās), ..operas un baleta teātri, ..drāmas, muzikālie teātri, ..bērnu un jaunatnes teātri, ..., Apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem (7)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 7. KUG07. Kino

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3844 Izmaiņas veiktas: 04.08.2016

  1. Rādītāji: Kinoteātru skaits (gada beigās), Kinoseansu apmeklējumu skaits (kinoteātros, kino izrādīšanas vietās), tūkst., Kinoseansu apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem, (3)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 8. KUG08. Filmu ražošana (skaits)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3584 Izmaiņas veiktas: 04.08.2016

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2015 (21)
  2. Rādītāji: Pilnmetrāžas filmas, Īsmetrāžas filmas, (2)
  3. Veidi: Pavisam, spēlfilmas un animācijas, hronikāli dokumentālās un populārzinātniskās, (3)


 9. KUG09. Kinoteātros, kultūras un tautas namos izrādītās kinofilmas sadalījumā pa ražotājvalstīm, 1996.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5029 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Ražotājvalsts: PAVISAM, AT Austrija, BA Bosnija un Hercegovina, BR Brazīlija, ..., kopražojuma filmas (30)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2009 (14)


 10. KUG10. Kultūrizglītības iestādes republikas pilsētās un rajonos gada beigās, 1990.-2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14150 Izmaiņas veiktas: 01.01.2008

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (40)
  2. Rādītāji: Publiskās bibliotēkas, skaits, Krājums publiskajās bibliotēkās, tūkst. eksemplāru, Kultūras un tautas namu skaits, (3)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2008 (19)


 11. KUG101. Kultūras centru un bibliotēku skaits statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4603 Izmaiņas veiktas: 04.08.2016

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2015 (7)
  3. Rādītāji: Bibliotēku skaits, Kultūras centru skaits, (2)


 12. KUG11. TV un radio raidorganizāciju darbība, 2001.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3205 Izmaiņas veiktas: 01.01.2014

  1. Raidorganizācijas veids: TV raidorganizācijas, Radio raidorganizācijas, (2)
  2. Rādītāji: ..kopējais skaits (gada beigās), ..programmu kopējais ilgums, stundas, (2)
  3. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2013 (13)


 13. KUG111. Kabeļtelevīzijas, 2009.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2254 Izmaiņas veiktas: 01.01.2014

  1. Rādītāji: Kabeļtelevīzijas/digitālās televīzijas raidorganizāciju skaits, Kopējais abonentu skaits, (2)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (5)


 14. KUG12. Grāmatu un brošūru, žurnālu un laikrakstu izdošana

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8295 Izmaiņas veiktas: 04.08.2016

  1. Rādītāji: GRĀMATU UN BROŠŪRU SKAITS (IESPIEDVIENĪBAS), ...grāmatu un brošūru skaits latviešu valodā (iespiedvienības), Grāmatu un brošūru tirāža, milj. eks., ...grāmatu un brošūru tirāža latviešu valodā, milj. eks., ..., ...laikrakstu gada tirāža latviešu valodā, milj. eks. (15)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 15. KUG13. Izdoto grāmatu un brošūru sadalījums pēc literatūras veidiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7675 Izmaiņas veiktas: 04.08.2016

  1. Skaits, Tirāža: Grāmatu un brošūru skaits, Tirāža, tūkst. eks., (2)
  2. Literatūras veids: PAVISAM IZDOTA LITERATŪRA, zinātniskā, populārzinātniskā, oficiālā, ..., cita literatūra (13)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 16. KUG14. Izdoto grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14863 Izmaiņas veiktas: 04.08.2016

  1. Valoda: PAVISAM, LATVIEŠU VALODĀ, Oriģinālizdevumi latviešu valodā - pavisam, Tulkojumi latviešu valodā - pavisam, ..., VĀRDNĪCAS (22)
  2. Rādītāji: Grāmatu un brošūru skaits, Tirāža, tūkst. eks., Iespiedlokšņu novilkumi, tūkst., (3)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)