1. KUG01. Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1990.-2012.g

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3186 Atjaunināts: 03.08.2016

  1. Rādītāji: Krājums (gada beigās), milj. eks., Lasītāji, tūkst., Izsniegums, milj. eks., (3)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2012 (23)


 2. KUG02. Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, 2002.-2012.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2874 Atjaunināts: 03.08.2016

  1. Rādītāji: Krājums (gada beigās), milj. eks., Lasītāji, tūkst., Izsniegums, milj. eks., (3)
  2. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2012 (11)


 3. KUG03. Bibliotēkas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4587 Atjaunināts: 04.08.2016

  1. Rādītāji: Bibliotēku skaits, Lasītāji, Izsniegums, milj. eks., (3)
  2. Bibliotēkas: Pavisam, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Augstskolu un koledžu bibliotēkas, ..., Izglītības iestāžu bibliotēkas (7)
  3. Gads: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2015 (13)


 4. KUG04. Kultūras centri (gada beigās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4724 Atjaunināts: 04.08.2016

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  2. Rādītāji: Kultūras centru skaits, Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaits kultūras centros, Dalībnieku skaits mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos kultūras centros, tūkst., Ar kultūras centriem nesaistīto mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaits, Dalībnieku skaits ar kultūras centriem nesaistītos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos, tūkst. (5)


 5. KUG05. Muzeji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5439 Atjaunināts: 04.08.2016

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  2. Rādītāji: Muzeju skaits (ieskaitot filiāles; gada beigās), Muzeju skaits (ieskaitot filiāles, struktūrvienības un nodaļas; gada beigās), Apmeklējumu skaits, tūkst., Apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem, (4)


 6. KUG06. Teātri

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4015 Atjaunināts: 04.08.2016

  1. Rādītāji: Teātru skaits (gada beigās), ..operas un baleta teātri, ..drāmas, muzikālie teātri, ..bērnu un jaunatnes teātri, ..., Apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem (7)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 7. KUG07. Kino

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3687 Atjaunināts: 04.08.2016

  1. Rādītāji: Kinoteātru skaits (gada beigās), Kinoseansu apmeklējumu skaits (kinoteātros, kino izrādīšanas vietās), tūkst., Kinoseansu apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem, (3)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 8. KUG08. Filmu ražošana (skaits)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3233 Atjaunināts: 04.08.2016

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2015 (21)
  2. Rādītāji: Pilnmetrāžas filmas, Īsmetrāžas filmas, (2)
  3. Veidi: Pavisam, spēlfilmas un animācijas, hronikāli dokumentālās un populārzinātniskās, (3)


 9. KUG09. Kinoteātros, kultūras un tautas namos izrādītās kinofilmas sadalījumā pa ražotājvalstīm, 1996.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5025 Atjaunināts: 03.08.2016

  1. Ražotājvalsts: PAVISAM, AT Austrija, BA Bosnija un Hercegovina, BR Brazīlija, ..., kopražojuma filmas (30)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2009 (14)


 10. KUG10. Kultūrizglītības iestādes republikas pilsētās un rajonos gada beigās, 1990.-2007.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14038 Atjaunināts: 03.08.2016

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (40)
  2. Rādītāji: Publiskās bibliotēkas, skaits, Krājums publiskajās bibliotēkās, tūkst. eksemplāru, Kultūras un tautas namu skaits, (3)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2008 (19)


 11. KUG101. Kultūras centru un bibliotēku skaits statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4080 Atjaunināts: 04.08.2016

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2015 (7)
  3. Rādītāji: Bibliotēku skaits, Kultūras centru skaits, (2)


 12. KUG11. TV un radio raidorganizāciju darbība, 2001.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3019 Atjaunināts: 03.08.2016

  1. Raidorganizācijas veids: TV raidorganizācijas, Radio raidorganizācijas, (2)
  2. Rādītāji: ..kopējais skaits (gada beigās), ..programmu kopējais ilgums, stundas, (2)
  3. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2013 (13)


 13. KUG111. Kabeļtelevīzijas, 2009.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 2130 Atjaunināts: 03.08.2016

  1. Rādītāji: Kabeļtelevīzijas/digitālās televīzijas raidorganizāciju skaits, Kopējais abonentu skaits, (2)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (5)


 14. KUG12. Grāmatu un brošūru, žurnālu un laikrakstu izdošana

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7598 Atjaunināts: 04.08.2016

  1. Rādītāji: GRĀMATU UN BROŠŪRU SKAITS (IESPIEDVIENĪBAS), ...grāmatu un brošūru skaits latviešu valodā (iespiedvienības), Grāmatu un brošūru tirāža, milj. eks., ...grāmatu un brošūru tirāža latviešu valodā, milj. eks., ..., ...laikrakstu gada tirāža latviešu valodā, milj. eks. (15)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 15. KUG13. Izdoto grāmatu un brošūru sadalījums pēc literatūras veidiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7194 Atjaunināts: 04.08.2016

  1. Skaits, Tirāža: Grāmatu un brošūru skaits, Tirāža, tūkst. eks., (2)
  2. Literatūras veids: PAVISAM IZDOTA LITERATŪRA, zinātniskā, populārzinātniskā, oficiālā, ..., cita literatūra (13)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 16. KUG14. Izdoto grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13940 Atjaunināts: 04.08.2016

  1. Valoda: PAVISAM, LATVIEŠU VALODĀ, Oriģinālizdevumi latviešu valodā - pavisam, Tulkojumi latviešu valodā - pavisam, ..., VĀRDNĪCAS (22)
  2. Rādītāji: Grāmatu un brošūru skaits, Tirāža, tūkst. eks., Iespiedlokšņu novilkumi, tūkst., (3)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)