IZG02. Izglītojamo skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiem (mācību gada sākumā), 1999./2000.-2013./14. m.g.
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem "*" jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar "*", tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Izglītības līmenis Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 14 Atlasītās vērtības

Meklēt

Mācību gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 15 Atlasītās vērtības

Meklēt

Vīrieši, sievietes Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 3 Atlasītās vērtības

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 500 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 20 000 rindas un 5 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 500 000