1. IZG01. Izglītības iestādes un izglītojamo skaits (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10936 Izmaiņas veiktas: 03.08.2018

  1. Rādītāji: Pirmsskolas izglītības iestāžu skaits (1.septembrī), Bērnu skaits visās pirmsskolas izglītības iestādēs, .. meitenes pirmsskolas izglītības iestādēs, Vispārizglītojošo skolu skaits, ..., ..sievietes, kuras ieguvušas grādu vai kvalifikāciju augstskolās un koledžās (25)
  2. Gads: 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, ..., 2017/18 (23)


 2. IZG02. Izglītojamo skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiem (mācību gada sākumā), 1999./2000.-2013./14. m.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8405 Izmaiņas veiktas: 01.01.2015

  1. Izglītības līmenis: IZGLĪTOJAMO SKAITS - PAVISAM, Pirmsskolas izglītība (0 līmenis) (3 - 6 gadīgie bērni), Pamatizglītības 1.posms (1.līmenis) (1.-6.klase), Pamatizglītības 2.posms (2.līmenis), ..., Doktorantūra (6.līmenis) (14)
  2. Mācību gads: 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, ..., 2013/14 (15)
  3. Vīrieši, sievietes: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 3. IZG021. Izglītojamo skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiem atbilstoši ISCED-2011 klasifikācijai (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7743 Izmaiņas veiktas: 03.08.2018

  1. Izglītības līmenis: IZGLĪTOJAMO SKAITS- PAVISAM, Pirmsskolas izglītība - 0. līmenis, pirmsskolas izglītība (0-2 gadīgie bērni), pirmsskolas izglītība (3-6 gadīgie bērni), ..., doktora izglītības programmas - 8. līmenis (17)
  2. Mācību gads: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, ..., 2017/18 (8)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 4. IZG03. Pirmsskolas izglītības iestādes 1. septembrī

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5294 Izmaiņas veiktas: 03.08.2018

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  2. Rādītāji: Pirmsskolas izglītības iestāžu skaits, Bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs, tūkst., (2)
  3. Pilsētas, Lauki: PAVISAM, Pilsētās, Laukos, (3)


 5. IZG040. Pirmsskolas izglītības iestādes statistiskajos reģionos un republikas pilsētās 1. septembrī

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11410 Izmaiņas veiktas: 03.08.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  2. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2017 (26)
  3. Rādītāji: Iestāžu skaits, Bērnu skaits, Pedagoģisko darbinieku skaits (pamatdarbā), (3)


 6. IZG041. Bērni pēc vecuma pirmsskolas izglītības iestādēs 1. septembrī

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3101 Izmaiņas veiktas: 03.08.2018

  1. Vecums, gadi: Pavisam, vecumā no 0, 1 gads, 2 gadi, ..., 8 gadi (10)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)


 7. IZG05. Mācību valoda pirmsskolas izglītības iestādēs 1. septembrī

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6228 Izmaiņas veiktas: 03.08.2018

  1. Rādītāji: Bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs, ..ar latviešu mācību valodu, ..ar krievu mācību valodu, ..ar latviešu un krievu mācību valodu (jauktās), ..., ..ar citu mācību valodu (6)
  2. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2017 (26)


 8. IZG06. Izglītojamo skaits, kuri mācījās dažādās mācību iestādēs (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5321 Izmaiņas veiktas: 03.08.2018

  1. Gads: 1980/81, 1985/86, 1990/91, 1991/92, ..., 2017/18 (30)
  2. Mācību iestāde: Pavisam mācījās, ..Pirmsskolas izglītības iestādēs (1.septembrī), ..Vispārizglītojošajās skolās, ..Profesionālajās izglītības iestādēs, ..Augstākajās mācību iestādēs un koledžās (5)


 9. IZG07. Vispārizglītojošās skolas (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4925 Izmaiņas veiktas: 03.07.2018

  1. Rādītāji: Skolu skaits, ..vidusskolas, Skolēnu skaits, skolēnu skaits 1.- 9. klasē, ..., Pedagoģisko darbinieku skaits (6)
  2. Gads: 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, ..., 2017/18 (28)


 10. IZG08. Vispārizglītojošās dienas skolas (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6402 Izmaiņas veiktas: 03.07.2018

  1. Rādītāji: Skolu skaits, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas, ..., Pedagoģisko darbinieku skaits (11)
  2. Gads: 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, ..., 2017/18 (28)


 11. IZG081. Izglītojamie pēc vecuma vispārizglītojošās dienas apmācības programmās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4226 Izmaiņas veiktas: 03.07.2018

  1. Vecums, gadi: Pavisam, 6 gadi, 7 gadi, 8 gadi, ..., 22 gadi un vecāki (18)
  2. Gads: 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 (5)
  3. Dzimums: Pavisam, ..sievietes, (2)


 12. IZG09. Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās dienas skolās pa klasēm (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8546 Izmaiņas veiktas: 03.07.2018

  1. Dzimums: Pavisam, zēni, meitenes, (3)
  2. Gads: 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, ..., 2017/18 (20)
  3. Mācību klase: PAVISAM, 1.klase, 2.klase, 3.klase, ..., 12.klase (13)


 13. IZG10. Vispārizglītojošo dienas skolu skolēnu sadalījums pēc mācību valodas (mācību gada sākumā; bez speciālajām skolām un klasēm)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6044 Izmaiņas veiktas: 03.07.2018

  1. Rādītāji: SKOLĒNU SKAITS, Skolās ar latviešu mācību valodu, Skolās ar krievu mācību valodu, Skolās ar latviešu un krievu mācību valodu (jauktajās skolās), ..., Skolās ar citu mācību valodu (7)
  2. Gads: 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, ..., 2017/18 (28)


 14. IZG11. Svešvalodu apguve vispārizglītojošajās skolās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10624 Izmaiņas veiktas: 03.07.2018

  1. Apgūstamā valoda: Angļu, Arābu, Dāņu, Franču, ..., Zviedru (18)
  2. Gads: 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, ..., 2017/18 (22)
  3. Rādītāji: Skolu skaits, Skolēnu skaits, skolēnu skaits 1.- 9.klasē, skolēnu skaits 10.-12.klasē, (4)


 15. IZG12. Vakara (maiņu) vispārizglītojošās skolas (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4199 Izmaiņas veiktas: 03.07.2018

  1. Gads: 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, ..., 2017/18 (28)
  2. Rādītāji: Skolu skaits, Audzēkņu skaits, (2)


 16. IZG13. Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās vakara (maiņu) skolās pa klasēm (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6402 Izmaiņas veiktas: 03.07.2018

  1. Dzimums: PAVISAM, vīrieši, sievietes, (3)
  2. Gads: 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, ..., 2017/18 (20)
  3. Mācību klase: PAVISAM, 1.-4.klase, 5.klase, 6.klase, ..., 12.klase (10)


 17. IZG131. Izglītojamie pēc vecuma vakara un neklātienes apmācības programmās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4057 Izmaiņas veiktas: 03.07.2017

  1. Vecums, gadi: Pavisam, 6 gadi, 7 gadi, 8 gadi, ..., 22 gadi un vecāki (18)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  3. Dzimums: Pavisam, ..sievietes, (2)


 18. IZG14. Mācības otrajā maiņā un pagarinātās darba dienas grupās vispārizglītojošajās skolās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4990 Izmaiņas veiktas: 03.07.2018

  1. Rādītāji: Skolu skaits, kur mācības notiek otrā maiņā, Skolēnu skaits, kuri mācās otrajā maiņā, Skolu skaits, kurās ir pagarinātās darba dienas grupas, Pagarinātās dienas grupu skaits, Skolēnu skaits pagarinātās darba dienas grupās (5)
  2. Gads: 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, ..., 2017/18 (29)


 19. IZG15. Vispārizglītojošo skolu informatizācija (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5876 Izmaiņas veiktas: 27.06.2018

  1. Rādītāji: Skolu skaits, kurās ir datori, Skolu skaits, kurās ir datorklases, Datorklašu skaits vispārizglītojošajās skolās, Datoru skaits vispārizglītojošajās skolās, ..., ...10.-12.klasē (13)
  2. Gads: 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, ..., 2017/18 (19)


 20. IZG16. Otrgadnieku un trešgadnieku skaits vispārizglītojošajās skolās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7105 Izmaiņas veiktas: 03.07.2018

  1. Rādītāji: Otrgadnieku un trešgadnieku skaits-pavisam, dienas skolās, vakara (maiņu) skolās, (3)
  2. Gads: 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, ..., 2017/18 (18)
  3. Mācību klase: Pavisam, 1.klase, 2.klase, 3.klase, ..., 12.klase (13)


 21. IZG17. Vispārizglītojošo skolu beigušo skaits (neieskaitot speciālās skolas un klases)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4742 Izmaiņas veiktas: 03.07.2018

  1. Rādītāji: Beiguši pamatskolu - pavisam, dienas pamatskolu, vakara pamatskolu, Beiguši vidusskolu - pavisam, ..., vakara vidusskolu (6)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 22. IZG18. Pamatskolu un vidusskolu beigušo turpmākā izglītība (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5576 Izmaiņas veiktas: 03.07.2018

  1. Rādītāji: Visi pamatskolas beigušie, ..mācības turpina vidusskolās, ..mācības turpina profesionālās izglītības iestādēs, ..mācības neturpina, ..., ..mācības neturpina. (8)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)


 23. IZG19. Skolotāju skaits vispārizglītojošajās skolās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6065 Izmaiņas veiktas: 03.07.2018

  1. Rādītāji: Skolotāju skaits vispārizglītojošajās skolās, ..sievietes vispārizglītojošajās skolās, dienas skolās, ..sievietes dienas skolās, ..., ..vakara (maiņu) skolās 10.-12.klasēs (15)
  2. Gads: 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, ..., 2017/18 (20)


 24. IZG20. Vispārizglītojošo skolu skaits statistiskajos reģionos un republikas pilsētās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15649 Izmaiņas veiktas: 03.07.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  2. Gads: 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, ..., 2017/18 (28)
  3. Skolas: VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLAS, dienas skolas, ..sākumskolas, ..pamatskolas, ..., vakara (maiņu) skolas (7)


 25. IZG21. Vispārizglītojošo skolu skolēnu skaits statistiskajos reģionos un republikas pilsētās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 22162 Izmaiņas veiktas: 03.07.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  2. Gads: 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, ..., 2017/18 (28)
  3. Skolas: VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLĀS, dienas skolās, ..sākumskolās, ..pamatskolās, ..., vakara (maiņu) skolās (7)


 26. IZG22. Profesionālās izglītības iestādes

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5052 Izmaiņas veiktas: 05.03.2018

  1. Gads: 1990, 1991, 1992/93, 1993/94, ..., 2017/18 (28)
  2. Rādītāji: Iestāžu skaits (mācību gada sākumā), Audzēkņu skaits (mācību gada sākumā), Uzņemti audzēkņi, Beiguši profesionālās izglītības iestādes, (4)


 27. IZG221. Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu sadalījums pēc vecuma un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7419 Izmaiņas veiktas: 05.03.2018

  1. Vecums: PAVISAM, 15 gadi un jaunāki, 16 gadi, 17 gadi, ..., 31 gads un vecāki (18)
  2. Gads: 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, ..., 2017/18 (9)
  3. Rādītāji: Uzņemti, Audzēkņu skaits, Beiguši, (3)
  4. Dzimums: Pavisam, ..sievietes, (2)


 28. IZG222. Profesionālo izglītības iestāžu pedagoģiskie darbinieki (pamatdarbā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3432 Izmaiņas veiktas: 05.03.2018

  1. Mācību gads: 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, ..., 2017/18 (18)
  2. Pedagoģiskie darbinieki: Pavisam, ..sievietes, (2)


 29. IZG23. Profesionālo izglītības iestāžu izglītojamie pa izglītības tematiskajām grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10959 Izmaiņas veiktas: 05.03.2018

  1. Gads: 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, ..., 2017/18 (21)
  2. Mācību nozare: PAVISAM, vispārējā izglītība, humanitārās zinātnes un māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības, ..., pārējās tematiskās grupas (10)
  3. Rādītāji: Uzņemti mācību iestādēs, Audzēkņu skaits (mācību gada sākumā), Beiguši mācību iestādes, (3)
  4. Dzimums: Pavisam, ..sievietes, (2)


 30. IZG231. Profesionālās izglītības iestādēs uzņemto audzēkņu sadalījums pēc iepriekšējās mācību iestādes atrašanās vietas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4229 Izmaiņas veiktas: 05.03.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (17)
  2. Gads: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, ..., 2017/18 (8)


 31. IZG24. Augstskolas un koledžas (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7692 Izmaiņas veiktas: 03.07.2018

  1. Gads: 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, ..., 2017/18 (28)
  2. Rādītāji: AUGSTSKOLU UN KOLEDŽU SKAITS, Studentu skaits - pavisam, ..studenti pilna laika studijās, ..studenti nepilna laika studijās, ..., ..ieguvuši grādu/kvalifikāciju nepilna laika studijās (11)


 32. IZG241. Augstskolu un koledžu studentu sadalījums pēc vecuma un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10264 Izmaiņas veiktas: 05.03.2018

  1. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017/18 (9)
  2. Vecums: PAVISAM, 17 gadi un jaunāki, 18 gadi, 19 gadi, ..., 40 gadi un vecāki (25)
  3. Rādītāji: Uzņemti, Studentu skaits, Grādu vai kvalifikāciju ieguvušie, (3)
  4. Dzimums: Pavisam, ..sievietes, (2)


 33. IZG25. Augstākās mācību iestādes sadalījumā pēc juridiskā statusa

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11488 Izmaiņas veiktas: 05.03.2018

  1. Rādītāji: Iestāžu skaits, Studentu skaits, Uzņemti, Grādu vai kvalifikāciju ieguvušie, (4)
  2. Mācību iestādes juridiskais statuss: PAVISAM, Valsts dibinātās augstskolas, Juridisko personu dibinātās augstskolas, Valsts dibinātās koledžas, Juridisko personu dibinātās koledžas (5)
  3. Gads: 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, ..., 2017/18 (18)


 34. IZG26. Studentu skaits augstskolās un koledžās sadalījumā pa mācību maksas finansējuma veidiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5191 Izmaiņas veiktas: 05.03.2018

  1. Gads: 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, ..., 2017/18 (26)
  2. Rādītāji: Skaits (mācību gada sākumā), %, (2)
  3. Finansējuma veids: Pavisam, Mācījās par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, Mācījās par personīgiem līdzekļiem, (3)


 35. IZG27. Studentu skaits pa izglītības tematiskajām grupām augstskolās un koledžās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9430 Izmaiņas veiktas: 05.03.2018

  1. Gads: 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, ..., 2017/18 (21)
  2. Studiju nozare: PAVISAM, izglītība, humanitārās zinātnes un māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības, ..., citur neklasificētās tematiskās grupas (10)
  3. Rādītāji: Studentu skaits, ..sievietes, Pilna laika studijas, Nepilna laika studijas, (4)


 36. IZG28. Augstskolās un koledžās uzņemto studentu skaits pa izglītības tematiskajām grupām (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5149 Izmaiņas veiktas: 05.03.2018

  1. Studiju nozare: PAVISAM, izglītība, humanitārās zinātnes un māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības, ..., citur neklasificētās tematiskās grupas (10)
  2. Gads: 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, ..., 2017/18 (20)


 37. IZG29. Grādu vai kvalifikāciju ieguvušo studentu skaits pa izglītības tematiskajām grupām augstskolās un koledžās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6086 Izmaiņas veiktas: 05.03.2018

  1. Dzimums: Pavisam, ..sievietes, (2)
  2. Studiju nozare: PAVISAM, izglītība, humanitārās zinātnes un māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības, ..., citur neklasificētās tematiskās grupas (10)
  3. Gads: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2017 (20)


 38. IZG30. Augstskolās, koledžās pamatstudijās uzņemto studentu sadalījums pēc dzīvesvietas, 2010./11.-2013./14. m.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3700 Izmaiņas veiktas: 01.01.2015

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (17)
  2. Gads: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, (4)


 39. IZG301. Augstskolās, koledžās uzņemto studentu sadalījums pēc dzīvesvietas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3507 Izmaiņas veiktas: 05.03.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (17)
  2. Gads: 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, (4)


 40. IZG31. Ārvalstu studentu skaits Latvijas augstskolās (mācību gada sākumā), 1995./96.-2013./14. m.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17142 Izmaiņas veiktas: 01.01.2015

  1. Rādītāji: STUDENTU KOPSKAITS, tai skaitā ārvalstu studenti, Afganistāna, Albānija, ..., citur neklasificēta teritorija (bezvalstnieks) (124)
  2. Gads: 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, ..., 2013/14 (19)


 41. IZG311. Mobilo studentu skaits Latvijas augstskolās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9071 Izmaiņas veiktas: 05.03.2018

  1. Rādītāji: STUDENTU KOPSKAITS, Mobilie studenti, ..Afganistāna, ..Albānija, ..., ..Zviedrija (119)
  2. Gads: 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, (4)


 42. IZG32. Akadēmiskā personāla skaits (pamatdarbā) augstskolās un koledžās (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17353 Izmaiņas veiktas: 05.03.2018

  1. Augstskolas, koledžas: PAVISAM, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils Universitāte, ..., Vadības koledža SIA (75)
  2. Gads: 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, ..., 2017/18 (21)


 43. IZG33. Izdevumi izglītībai (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4714 Izmaiņas veiktas: 03.07.2018

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2015 (21)
  2. Rādītāji: Izdevumi izglītībai, pavisam, ..valsts izdevumi izglītībai, ..privātie izdevumi izglītībai, ..ārvalstu finanšu avoti, Valsts izdevumi izglītībai % no iekšzemes kopprodukta (5)