1. IIG01. Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5407 Izmaiņas veiktas: 03.03.2017

  1. Rādītāji: Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa bruto, Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa neto, .sabiedriskajā sektorā bruto, .sabiedriskajā sektorā neto, ..., Viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtība (8)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2016 (22)


 2. IIG02. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3732 Izmaiņas veiktas: 02.01.2017

  1. Laika periods: 01.01.1991, 01.04.1991, 01.09.1991, 15.11.1991, ..., 01.01.2017 (30)
  2. Rādītājs: Minimālā mēnešalga, (1)


 3. IIG03. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam mēnesī, gada vidējie rādītāji, euro (pēc 1991. gada iztrādātās metodoloģijas); 1998.-2013.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3980 Izmaiņas veiktas: 01.01.2014

  1. Gads: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2013 (16)
  2. Rādītāji: Pavisam, pārtikas preces, nepārtikas preces, pakalpojumi, pārējie maksājumi (4%) (5)


 4. IIG04. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi (euro, mēnesī)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4435 Izmaiņas veiktas: 19.01.2017

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2015 (12)
  2. Rādītājs: Vidēji uz vienu mājsaimniecību, Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, Vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju, Ienākumu mediāna uz vienu ekvivalento patērētāju, (4)
  3. Teritorija: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, (3)


 5. IIG05. Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs un struktūra pilsētās un laukos vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8410 Izmaiņas veiktas: 19.01.2017

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2015 (12)
  2. Rādītājs: Rīcībā esošais ienākums, pavisam, ienākumi no algotā darba, pašnodarbināto ienākumi, ienākumi no īpašuma, ..., rīcībā esošo ienākumu samazinošie izdevumi (9)
  3. Teritorija: Visas mājsaimniecības, Pilsētas, Lauki, (3)
  4. Euro, %: Euro, %, (2)


 6. IIG06. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi Latvijas statistiskajos reģionos (euro, mēnesī)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5220 Izmaiņas veiktas: 19.01.2017

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2015 (12)
  2. Rādītājs: Vidēji uz vienu mājsaimniecību, Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, Vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju, (3)
  3. Reģions: Rīga, Pierīga, Vidzeme, Kurzeme, ..., Latgale (6)


 7. IIG07. Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs un struktūra Latvijas statistiskajos reģionos vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 24158 Izmaiņas veiktas: 19.01.2017

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2015 (12)
  2. Rādītājs: Rīcībā esošais ienākums, pavisam, ienākumi no algotā darba, pašnodarbināto ienākumi, ienākumi no īpašuma, ..., rīcībā esošo ienākumu samazinošie izdevumi (9)
  3. Reģions: Rīga, Pierīga, Vidzeme, Kurzeme, ..., Latgale (6)
  4. Euro, %: Euro, %, (2)


 8. IIG08. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi pēc mājsaimniecības tipa (euro, mēnesī)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10127 Izmaiņas veiktas: 19.01.2017

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2015 (12)
  2. Mājsaimniecības tips: Visas mājsaimniecības, Visas mājsaimniecības bez apgādībā esošiem bērniem, Visas mājsaimniecības ar apgādībā esošiem bērniem, Viens pieaugušais ar bērniem, ..., 3 vai vairāk pieaugušie ar apgādībā esošiem bērniem (16)
  3. Rādītājs: Vidēji uz vienu mājsaimniecību, Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, Vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju, (3)


 9. IIG09. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi kvintiļu grupās (euro, mēnesī)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4988 Izmaiņas veiktas: 19.01.2017

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2015 (12)
  2. Rādītājs: Vidēji uz vienu mājsaimniecību, Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, Vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju, (3)
  3. Kvintiļu grupas: 1. kvintiļu grupa, 2. kvintiļu grupa, 3. kvintiļu grupa, 4. kvintiļu grupa, 5. kvintiļu grupa (5)


 10. IIG10. Rīcībā esošie ienākumi pa vecuma grupām (euro, mēnesī)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4913 Izmaiņas veiktas: 19.01.2017

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2015 (12)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-15, 16-24, 25-34, ..., 65+ (8)
  3. Rādītājs: Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, Vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju, (2)


 11. IIG12. Strādājošo pirktspēja

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5893 Izmaiņas veiktas: 17.03.2017

  1. Preces: Liellopu gaļa, kg, Cūkgaļa, kg, Vistas gaļa, kg, Augstākā labuma vārītā desa, kg, ..., Dīzeļdegviela, litri (17)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2016 (22)


 12. IIG13. Pensionāru pirktspēja

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6757 Izmaiņas veiktas: 17.03.2017

  1. Preces: Liellopu gaļa, kg, Cūkgaļa, kg, Vistas gaļa, kg, Augstākā labuma vārītā desa, kg, ..., Elektrība, kWh (14)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2016 (22)