1. RIG010. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma un vecuma pa Rīgas apkaimēm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 47472 Izmaiņas veiktas: 21.11.2017

  1. Apkaime: Pavisam, Atgāzene, Avoti, Āgenskalns, ..., Nezināma (60)
  2. Gads: 2000, 2011, 2016, 2017, (4)
  3. Rādītājs: Skaits, %, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  5. Vecuma grupa: Pavisam, 0-14, 15-24, 25-49, ..., >65 (6)


 2. RIG020. Pastāvīgo iedzīvotāju vidējais vecums pa Rīgas apkaimēm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8913 Izmaiņas veiktas: 21.11.2017

  1. Apkaime: Pavisam, Atgāzene, Avoti, Āgenskalns, ..., Nezināma (60)
  2. Gads: 2000, 2011, 2016, 2017, (4)


 3. RIG030. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pa Rīgas apkaimēm pēc valstiskās piederības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14856 Izmaiņas veiktas: 21.11.2017

  1. Apkaime: Pavisam, Atgāzene, Avoti, Āgenskalns, ..., Nezināma (60)
  2. Gads: 2000, 2011, 2016, 2017, (4)
  3. Valstiskā piederība: Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Krievijas pilsoņi, Cita valstiskā piederība, (4)
  4. Rādītājs: Skaits, %, (2)


 4. RIG040. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pa Rīgas apkaimēm pēc tautības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18714 Izmaiņas veiktas: 21.11.2017

  1. Apkaime: Pavisam, Atgāzene, Avoti, Āgenskalns, ..., Nezināma (60)
  2. Gads: 2000, 2011, 2016, 2017, (4)
  3. Tautība: Latvieši, Krievi, Baltkrievi, Ukraiņi, ..., Cita tautība (7)
  4. Rādītāji: Skaits, %, (2)