1. IMG01. MIRUŠIE PĒC DZIMUMA UN VECUMA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 81489 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Vecums, gadi: Pavisam, 0, 1, 2, ..., nav uzrādīts (121)
  2. Gads: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2015 (56)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 2. IMG011. MIRUŠO SKAITS PĒC DZIMUMA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7540 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2015 (96)
  2. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 3. IMG012. MIRUŠIE PĒC DZIMUMA UN VECUMA (pa 5 gadu vecuma grupām)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 27952 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Vecums, gadi: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., nav uzrādīts (20)
  2. Gads: 1924, 1925, 1926, 1927, ..., 2015 (87)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 4. IMG014. MIRUŠO VIDĒJAIS VECUMS (gadi)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5211 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Gads: 1962, 1963, 1964, 1965, ..., 2015 (54)
  2. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 5. IMG015. MIRUŠIE PĒC DZIMUMA, VECUMA UN VALSTISKĀS PIEDERĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11892 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  2. Vecums, gadi: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., nav uzrādīts (20)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)
  4. Valstiskā piederība: Pavisam, Latvijas pilsoņi, (2)


 6. IMG02. MIRSTĪBAS KOEFICIENTI PA VECUMA GRUPĀM (uz 1000 attiecīgā vecuma iedzīvotājiem)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6342 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Vecuma grupa: Miruši - pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., 85+ (19)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 7. IMG024. IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA NĀVES CĒLOŅIEM PĒC DZIMUMA UN PA VECUMA GRUPĀM, 1980.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 77062 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Nāves cēlonis: Miruši no audzējiem, Miruši no asinsrites sistēmas slimībām, Miruši no elpošanas sistēmas slimībām, Miruši no gremošanas sistēmas slimībām, ..., Miruši nosalstot (13)
  2. Vecums (gadi): Pavisam, 0, 0-4, 5-9, ..., nav uzrādīts (21)
  3. Gads: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2009 (26)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 8. IMG03. MIRSTĪBAS VECUMKOEFICIENTI REĢIONOS (uz 1000 attiecīgā vecuma iedzīvotājiem)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6927 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2015 (11)
  3. Vecuma grupa: Pavisam, 0-9, 10-19, 20-29, ..., 80+ (10)


 9. IMG032. MIRUŠIE PĒC ĢIMENES STĀVOKĻA, DZIMUMA UN PA VECUMA GRUPĀM

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 25474 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-14, 15-19, 20-24, ..., Nav uzrādīts (18)
  3. Ģimenes stāvoklis: Neprecējušies (-šās), Precējušies (-šās), Šķirti (-tas), Atraitņi (-nes), Nav uzrādīts (5)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 10. IMG034. MIRUŠIE PĒC TAUTĪBAS STATISTISKAJOS REĢIONOS UN REPUBLIKAS PILSĒTĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12536 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  3. Tautība: Pavisam, latvieši, krievi, baltkrievi, ..., cita tautība (8)


 11. IMG035. MIRUŠIE PĒC TAUTĪBAS UN VECUMA (PA 5-GADU VECUMA GRUPĀM)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6393 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, (4)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., Nezināms (20)
  3. Tautība: Pavisam, latvieši, krievi, baltkrievi, ..., nezināma, neizvēlēta (11)


 12. IMG04. MIRUŠIE PĒC DZIMUMA STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 92577 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 1967, 1968, 1969, 1970, ..., 2015 (49)
  3. Rādītāji: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 13. IMG041. MIRUŠIE PĒC DZIMUMA UN VECUMA GRUPĀM STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 80372 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, (4)
  3. Vecuma grupas: 0-14, 15-19, 20-24, 25-29, ..., Nezināms (20)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 14. IMG05. MIRUŠIE ZĪDAIŅI PĒC VECUMA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10035 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2015 (96)
  2. Vecums (dienas): Nedzīvi dzimušie, 0 dienas līdz 1 gadam, 0 dienas, 1-6 dienas, ..., 28 dienas līdz 1 gadam (7)


 15. IMG051. PERINATĀLĀS, NEONATĀLĀS UN ZĪDAIŅU MIRSTĪBAS KOEFICIENTI

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9036 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2015 (96)
  2. Vecums (dienas): Zīdaiņu mirstība (0 dienas līdz 1 gads) uz 1000 dzīvi dzimušajiem, Agrīna neonatālā mirstība (0-6 dienas) uz 1000 dzīvi dzimušajiem, Vēlīnā fetālā mirstība (nedzīvi dzimušie) uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušajiem, Perinatālā mirstība (nedzīvi dzimušie un 0-6 dienas veci) uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušajiem, Neonatālā mirstība (0-27 dienas veci) uz 1000 dzīvi dzimušajiem (5)


 16. IMG058. NEDZĪVI DZIMUŠIE UN MIRUŠIE ZĪDAIŅI PĒC MĀTES VECUMA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10241 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Gads: 1978, 1979, 1980, 1981, ..., 2015 (38)
  2. Mātes vecums: Pavisam, līdz 19, 20-24, 25-29, ..., nav uzrādīts (8)
  3. Skaits: Skaits, Uz 1000 dzīvi dzimušo, (2)
  4. Rādītājs: Pavisam - nedzīvi dzimušie, Pavisam - miruši zīdaiņi, (2)


 17. IMG06. ZĪDAIŅU NĀVES CĒLOŅI PĒC DZIMUMA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13588 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Nāves cēlonis: Pavisam miruši zīdaiņi, Infekcijas un parazitārās slimības (A00-B99), Elpošanas sistēmas slimības (J00-J98), Noteikti perinatālā perioda stāvokļi (P00-P96), ..., Ārēji nāves cēloņi (V01-Y89) (8)
  2. Gads: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2015 (36)
  3. Mirušo skaits: Mirušo skaits, Uz 10 000 dzīvi dzimušo, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, zēni, meitenes, (3)


 18. IMG061. MIRUŠO ZĪDAIŅU SKAITS STATISTISKAJOS REĢIONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3685 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)
  3. Rādītāji: Pavisam, Uz 1000 dzīvi dzimušo, (2)


 19. IMG07. JAUNDZIMUŠO VIDĒJAIS PAREDZAMAIS MŪŽA ILGUMS (gados)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3582 Izmaiņas veiktas: 21.06.2016

  1. Gads: 1979-1980, 1985-1986, 1986-1987, 1988, ..., 2015 (31)
  2. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 20. IMG08. PAREDZAMAIS MŪŽA ILGUMS PĒC VECUMA UN DZIMUMA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9588 Izmaiņas veiktas: 21.06.2016

  1. Vecums (gadi): 0, 1, 5, 10, ..., 90 (20)
  2. Gads: 1990, 1995, 1996, 1997, ..., 2015 (22)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 21. IMG081. PAREDZAMAIS MŪŽA ILGUMS 40 LĪDZ 90 GADUS VECIEM IEDZĪVOTĀJIEM (pensijas aprēķinam)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8125 Izmaiņas veiktas: 21.06.2016

  1. Vecums (gadi): 40, 41, 42, 43, ..., 90 (51)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, (4)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 22. IMG082. IEDZĪVOTĀJU PAREDZAMAIS MŪŽA ILGUMS REĢIONOS NOTEIKTĀ VECUMĀ PĒC DZIMUMA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4500 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
  2. Teritoriālā vienība: Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  4. Vecums, gadi: 0, 30, 60, 65, (4)


 23. IMG09. ATSEVIŠĶU TAUTĪBU IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4761 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Tautība: Pavisam, Latvieši, Krievi, Baltkrievi, ..., Neizvēlēta, nezināma (12)
  2. Gads: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2015 (32)


 24. IMG10. MIRSTĪBAS KOEFICIENTI REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS (UZ 1000 IEDZĪVOTĀJU)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 21256 Izmaiņas veiktas: 25.11.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)