1. IMG01. Mirušie pēc dzimuma un vecuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 82743 Izmaiņas veiktas: 29.05.2017

  1. Vecums, gadi: Pavisam, 0, 1, 2, ..., nav uzrādīts (121)
  2. Gads: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2016 (57)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 2. IMG011. Mirušo skaits pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7575 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2016 (97)
  2. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 3. IMG012. Mirušie pēc dzimuma un vecuma (pa 5 gadu vecuma grupām)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 28188 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Vecums, gadi: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., nav uzrādīts (20)
  2. Gads: 1924, 1925, 1926, 1927, ..., 2016 (88)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 4. IMG014. Mirušo vidējais vecums (gadi)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5243 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 1962, 1963, 1964, 1965, ..., 2016 (55)
  2. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 5. IMG015. Mirušie pēc dzimuma, vecuma un valstiskās piederības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12375 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  2. Vecums, gadi: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., nav uzrādīts (20)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  4. Valstiskā piederība: Pavisam, Latvijas pilsoņi, (2)


 6. IMG02. Mirstības koeficienti pa vecuma grupām (uz 1000 attiecīgā vecuma iedzīvotājiem)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6438 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Vecuma grupa: Miruši - pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., 85+ (19)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)


 7. IMG024. Iedzīvotāju mirstība pa nāves cēloņiem pēc dzimuma un pa vecuma grupām, 1980.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 77062 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Nāves cēlonis: Miruši no audzējiem, Miruši no asinsrites sistēmas slimībām, Miruši no elpošanas sistēmas slimībām, Miruši no gremošanas sistēmas slimībām, ..., Miruši nosalstot (13)
  2. Vecums (gadi): Pavisam, 0, 0-4, 5-9, ..., nav uzrādīts (21)
  3. Gads: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2009 (26)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 8. IMG03. Mirstības vecumkoeficienti reģionos (uz 1000 attiecīgā vecuma iedzīvotājiem)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7209 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  3. Vecuma grupa: Pavisam, 0-9, 10-19, 20-29, ..., 80+ (10)


 9. IMG032. Mirušie pēc ģimenes stāvokļa, dzimuma un pa vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 26712 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2016 (21)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-14, 15-19, 20-24, ..., Nav uzrādīts (18)
  3. Ģimenes stāvoklis: Neprecējušies (-šās), Precējušies (-šās), Šķirti (-tas), Atraitņi (-nes), Nav uzrādīts (5)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 10. IMG035. Mirušie pēc tautības un vecuma (pa 5-gadu vecuma grupām)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7089 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (5)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., Nezināms (20)
  3. Tautība: Pavisam, latvieši, krievi, baltkrievi, ..., nezināma, neizvēlēta (11)


 11. IMG04. Mirušie pēc dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 93886 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 1967, 1968, 1969, 1970, ..., 2016 (50)
  3. Rādītāji: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 12. IMG041. Mirušie pēc dzimuma un vecuma grupām statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 97293 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (5)
  3. Vecuma grupas: 0-14, 15-19, 20-24, 25-29, ..., Nezināms (20)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 13. IMG05. Mirušie zīdaiņi pēc vecuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10074 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2016 (97)
  2. Vecums (dienas): Nedzīvi dzimušie, 0 dienas līdz 1 gadam, 0 dienas, 1-6 dienas, ..., 28 dienas līdz 1 gadam (7)


 14. IMG051. Perinatālās, neonatālās un zīdaiņu mirstības koeficienti

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9138 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2016 (97)
  2. Vecums (dienas): Zīdaiņu mirstība (0 dienas līdz 1 gads) uz 1000 dzīvi dzimušajiem, Agrīna neonatālā mirstība (0-6 dienas) uz 1000 dzīvi dzimušajiem, Vēlīnā fetālā mirstība (nedzīvi dzimušie) uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušajiem, Perinatālā mirstība (nedzīvi dzimušie un 0-6 dienas veci) uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušajiem, Neonatālā mirstība (0-27 dienas veci) uz 1000 dzīvi dzimušajiem (5)


 15. IMG058. Nedzīvi dzimušie un mirušie zīdaiņi pēc mātes vecuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10380 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 1978, 1979, 1980, 1981, ..., 2016 (39)
  2. Mātes vecums: Pavisam, līdz 19, 20-24, 25-29, ..., nav uzrādīts (8)
  3. Skaits: Skaits, Uz 1000 dzīvi dzimušo, (2)
  4. Rādītājs: Pavisam - nedzīvi dzimušie, Pavisam - miruši zīdaiņi, (2)


 16. IMG06. Zīdaiņu nāves cēloņi pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13835 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Nāves cēlonis: Pavisam miruši zīdaiņi, Infekcijas un parazitārās slimības (A00-B99), Elpošanas sistēmas slimības (J00-J98), Noteikti perinatālā perioda stāvokļi (P00-P96), ..., Ārēji nāves cēloņi (V01-Y89) (8)
  2. Gads: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2016 (37)
  3. Mirušo skaits: Mirušo skaits, Uz 10 000 dzīvi dzimušo, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, zēni, meitenes, (3)


 17. IMG061. Mirušo zīdaiņu skaits statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3743 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  3. Rādītāji: Pavisam, Uz 1000 dzīvi dzimušo, (2)


 18. IMG07. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (gados)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5540 Izmaiņas veiktas: 20.06.2017

  1. Gads: 1896, 1924, 1926, 1934, ..., 2016 (57)
  2. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 19. IMG08. Paredzamais mūža ilgums pēc vecuma un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11393 Izmaiņas veiktas: 20.06.2017

  1. Vecums (gadi): 0, 1, 5, 10, ..., 90 (20)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 20. IMG081. Paredzamais mūža ilgums 40 līdz 90 gadus veciem iedzīvotājiem (pensijas aprēķinam)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8677 Izmaiņas veiktas: 20.06.2017

  1. Vecums (gadi): 40, 41, 42, 43, ..., 90 (51)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (5)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 21. IMG082. Iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums reģionos noteiktā vecumā pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4857 Izmaiņas veiktas: 20.06.2017

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)
  2. Teritoriālā vienība: Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  4. Vecums, gadi: 0, 30, 60, 65, (4)


 22. IMG09. Atsevišķu tautību iedzīvotāju mirstība

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4820 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Tautība: Pavisam, Latvieši, Krievi, Baltkrievi, ..., Neizvēlēta, nezināma (12)
  2. Gads: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2016 (33)


 23. IMG10. Mirstības koeficienti reģionos, republikas pilsētās un novados (uz 1000 iedzīvotāju)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 22796 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)