1. IBG01. IEDZĪVOTĀJU ILGTERMIŅA MIGRĀCIJA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4233 Izmaiņas veiktas: 27.05.2016

  1. Gadi: 1951 - 1960, 1961 - 1970, 1971 - 1980, 1981 - 1990, ..., 2015 (29)
  2. Rādītāji: Iebrauca Latvijā, Izbrauca no Latvijas, Migrācijas saldo, Pārvietošanās valsts robežās, (4)


 2. IBG02. STARPTAUTISKĀ ILGTERMIŅA MIGRĀCIJA PA VALSTU GRUPĀM

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6179 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Emigrācija, imigrācija: Emigrācija, Imigrācija, (2)
  2. Valstu grupa: Pavisam, ES-28, .ES-15, ES kandidātvalstis, ..., .NVS (7)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 3. IBG04. STARPTAUTISKO ILGTERMIŅA MIGRANTU VECUMA UN DZIMUMA STRUKTŪRA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11430 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Vecuma grupa: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., 80+ (18)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)
  3. Rādītāji: Imigrācija, Emigrācija, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 4. IBG041. STARPTAUTISKO ILGTERMIŅA MIGRANTU SADALĪJUMS PĒC TAUTĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4207 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Tautība: Pavisam, latvieši, krievi, baltkrievi, ..., neizvēlēta/ nenorādīta tautība (12)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
  3. Skaits, %: Skaits, %, (2)
  4. Rādītāji: Imigrācija, Emigrācija, (2)


 5. IBG042. STARPTAUTISKO ILGTERMIŅA MIGRANTU SADALĪJUMS PĒC ĢIMENES STĀVOKĻA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3488 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Ģimenes stāvoklis: Pavisam, neprecējušies/-šās, precējušies/-šās, šķirti/-tas, ..., nezināms (6)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
  3. Skaits; %: Skaits, %, (2)
  4. Rādītāji: Imigrācija, Emigrācija, (2)


 6. IBG043. STARPTAUTISKO ILGTERMIŅA MIGRANTU SADALĪJUMS PĒC MIGRANTU VALSTISKĀS PIEDERĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3351 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Valstiskā piederība: Pavisam, Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Citu valstu pilsoņi, (4)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
  3. Skaits; %: Skaits, %, (2)
  4. Rādītāji: Imigrācija, Emigrācija, (2)


 7. IBG10. IEDZĪVOTĀJU ILGTERMIŅA MIGRĀCIJAS SALDO REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 21642 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)


 8. IBG11. IEDZĪVOTĀJU STARPTAUTISKĀ ILGTERMIŅA MIGRĀCIJA REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18260 Izmaiņas veiktas: 25.11.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
  3. Rādītāji: imigrācija, emigrācija, saldo, (3)