1. IBG01. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4287 Izmaiņas veiktas: 29.05.2017

  1. Gadi: 1951 - 1960, 1961 - 1970, 1971 - 1980, 1981 - 1990, ..., 2016 (30)
  2. Rādītāji: Iebrauca Latvijā, Izbrauca no Latvijas, Migrācijas saldo, Pārvietošanās valsts robežās, (4)


 2. IBG02. Starptautiskā ilgtermiņa migrācija pa valstu grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6536 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Emigrācija, imigrācija: Emigrācija, Imigrācija, (2)
  2. Valstu grupa: Pavisam, ES-28, .ES-15, ES kandidātvalstis, ..., .NVS (7)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)


 3. IBG04. Starptautisko ilgtermiņa migrantu vecuma un dzimuma struktūra

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11879 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Vecuma grupa: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., 80+ (18)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  3. Rādītāji: Imigrācija, Emigrācija, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 4. IBG041. Starptautisko ilgtermiņa migrantu sadalījums pēc tautības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4425 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Tautība: Pavisam, latvieši, krievi, baltkrievi, ..., neizvēlēta/ nenorādīta tautība (12)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)
  3. Skaits, %: Skaits, %, (2)
  4. Rādītāji: Imigrācija, Emigrācija, (2)


 5. IBG042. Starptautisko ilgtermiņa migrantu sadalījums pēc ģimenes stāvokļa

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3595 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Ģimenes stāvoklis: Pavisam, neprecējušies/-šās, precējušies/-šās, šķirti/-tas, ..., nezināms (6)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)
  3. Skaits; %: Skaits, %, (2)
  4. Rādītāji: Imigrācija, Emigrācija, (2)


 6. IBG043. Starptautisko ilgtermiņa migrantu sadalījums pēc migrantu valstiskās piederības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3438 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Valstiskā piederība: Pavisam, Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Citu valstu pilsoņi, (4)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)
  3. Skaits; %: Skaits, %, (2)
  4. Rādītāji: Imigrācija, Emigrācija, (2)


 7. IBG10. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 23141 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2016 (21)


 8. IBG11. Iedzīvotāju starptautiskā ilgtermiņa migrācija reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 20521 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)
  3. Rādītāji: imigrācija, emigrācija, saldo, (3)