1. ILG01. Noslēgtās un šķirtās laulības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9084 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 1922, 1923, 1924, 1925, ..., 2016 (95)
  2. Rādītāji: Noslēgto laulību skaits, pavisam, Noslēgto laulību skaits uz 1 000 iedzīvotājiem, Šķirto laulību skaits, pavisam, Šķirto laulību skaits uz 1 000 iedzīvotājiem, Šķirto laulību skaits uz 1 000 noslēgtām laulībām (5)


 2. ILG011. Noslēgtās un šķirtās laulības statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12630 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Rādītājs: Noslēgtās laulības, Šķirtās laulības, (2)
  2. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  3. Gads: 1967, 1968, 1969, 1970, ..., 2016 (50)


 3. ILG02. Noslēgto laulību skaits un vidējais laulībā stājušos vecums

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5497 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)
  2. Rādītāji: Noslēgto laulību skaits, ..pirmā laulība, skaits, ..pirmā laulība, īpatsvars, %, Laulībā stājušos vidējais vecums, Pirmajā laulībā stājušos vidējais vecums (5)
  3. Dzimums: vīrieši, sievietes, (2)


 4. ILG024. Speciālie laulātības un šķirto laulību koeficienti

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8241 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Dzimums: vīrieši, sievietes, (2)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)
  3. Rādītāji: Speciālie laulātības koeficienti, Speciālie šķirto laulību koeficienti, (2)
  4. Vecuma grupa: Pavisam, 15-19, 20-24, 25-29, ..., 50+ (9)


 5. ILG03. Laulības noslēgušo vecuma un dzimuma struktūra

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15204 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, līdz 17, 18-19, 20-24, ..., 60+ (11)
  3. Rādītāji: Visas laulības, ..pirmās laulības, (2)
  4. Dzimums: vīrieši, sievietes, (2)
  5. Skaits, %: Skaits, %, (2)


 6. ILG031. Laulības noslēgušo vecuma un dzimuma struktūra

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15372 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Dzimums: Vīrieši, Sievietes, (2)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, līdz 17, 18-19, 20-24, ..., nezināms (12)
  3. Gads: 1922, 1923, 1924, 1925, ..., 2016 (87)


 7. ILG04. Laulības noslēgušo vecuma struktūra

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8494 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Vīrieša vecums (gadi): Vīrieši - pavisam, līdz 19, 20-24, 25-29, ..., 60+ (9)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  3. Sievietes vecums (gadi): Sievietes - pavisam, līdz 19, 20-24, 25-29, ..., 60+ (9)


 8. ILG05. Laulību skaits pēc laulāto valstiskās piederības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5538 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2016 (20)
  2. Rādītāji: Noslēgto laulību skaits kopā, Līgavu (Latvijas pilsoņu) noslēgto laulību skaits kopā, Līgavu (Latvijas pilsoņu) noslēgto laulību skaits ar citu valstu pilsoņiem, Līgavu (Latvijas pilsoņu) noslēgto laulību skaits ar citu valstu pilsoņiem, procentos, ..., Latvijas pilsoņu laulību skaits (8)


 9. ILG051. Laulību skaits pēc laulāto tautības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14217 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2016 (47)
  2. Līgavaiņa tautība: Pavisam, latvieši, krievi, baltkrievi, ..., citas tautības (7)
  3. Līgavas tautība: Pavisam, latvietes, krievietes, baltkrievietes, ..., citas tautības (7)


 10. ILG052. Laulību skaits pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4878 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2016 (29)
  2. Dzimums: vīrieši, sievietes, (2)
  3. Ģimenes stāvoklis: Pavisam, Neprecējies (-usies), Šķīries (-usies), Atraitnis (-ne), Nav zināms (5)


 11. ILG0521. Noslēgto laulību skaits Latvijā, statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados (pēc līgavaiņa dzīvesvietas) pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 30897 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)
  3. Dzimums: Vīrieši, Sievietes, (2)
  4. Ģimenes stāvoklis: Pavisam, Neprecējies (-usies), Šķīries (-usies), Atraitnis (-ne), (4)


 12. ILG053. Laulību skaits pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa un vecuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8755 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Dzimums: Vīrieši, Sievietes, (2)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, līdz 19, 20-24, 25-29, ..., 60+ (10)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  4. Ģimenes stāvoklis: Pavisam, Neprecējies (nekad nav bijis laulāts), Šķīrušies, Atraitņi, (4)


 13. ILG054. Laulību skaits pēc laulāto vecuma un laulības kārtas skaitļa

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10754 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Dzimums: vīrieši, sievietes, (2)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, līdz 19, 20-24, 25-29, ..., 60+ (10)
  3. Gads: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2016 (23)
  4. Rādītājs: Pavisam, Pirmā, Otrā, Pārējās, (4)


 14. ILG055. Noslēgtās laulības reģionos, republikas pilsētās un novados pēc to noslēgšanas vietas (pēc līgavaiņa dzīvesvietas)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18816 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)
  3. Rādītāji: Pavisam, Dzimtsarakstu nodaļa, Baznīca, (3)


 15. ILG056. Noslēgtās laulības reģionos un republikas pilsētās pēc laulībā stājušos vecuma (pēc līgavaiņa dzīvesvietas)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 34493 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2016 (23)
  2. Vecuma grupas: Pavisam, līdz 19, 20-24, 25-29, ..., vidējais vecums (11)
  3. Teritoriālā vienība: Pavisam, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  4. Rādītāji: Līgavaiņi, Līgavas, (2)


 16. ILG06. Šķirtās laulības pēc to ilguma, summārais šķirto laulību koeficients un šķirtās laulības uz 1000 noslēgtajām laulībām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9950 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2016 (46)
  2. Laulības ilgums, gadi: Pavisam, 0, 1, 2, ..., Šķirtas laulības uz 1000 noslēgtām laulībām (14)


 17. ILG061. Šķirtās laulības pēc to ilguma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7987 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Šķirtās laulības ilgums, gadi: Pavisam, 0, 1-2, 3-4, ..., nav uzrādīts (11)
  2. Gads: 1939, 1940, 1946, 1948, ..., 2016 (72)


 18. ILG07. Laulību šķīrušo vecuma struktūra

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10121 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Vīrieša vecums (gadi): Vīrieši - pavisam, līdz 19, 20-24, 25-29, ..., nav uzrādīts (10)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  3. Sievietes vecums (gadi): Sievietes - pavisam, līdz 19, 20-24, 25-29, ..., nav uzrādīts (10)


 19. ILG071. Šķirtās laulības pēc laulību šķīrušo personu vecuma un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5866 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Vecuma grupa: Pavisam, 15-19, 20-24, 25-29, ..., nav uzrādīts (10)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)
  3. Dzimums: Vīrieši, Sievietes, (2)


 20. ILG08. Šķirtās laulības statistiskajos reģionos un republikas pilsētās pēc kopīgo nepilngadīgo bērnu skaita, 2005.-2010.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7660 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2010 (6)
  2. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  3. Šķirtās laulības pēc kopīgo nepilngadīgo bērnu skaita: Pavisam, nebija kopīgu bērnu, ar vienu, ar diviem, ..., Šķirto laulību ar bērniem īpatsvars, % (7)


 21. ILG081. Šķirto laulību skaits novados (pēc vīrieša dzīvesvietas)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10133 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Administratīvā teritorija: Aglonas novads, Aizkraukles novads, Aizputes novads, Aknīstes novads, ..., Zilupes novads (110)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)


 22. ILG09. Noslēgto laulību skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19461 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2016 (21)


 23. ILG10. Laulātības koeficienti reģionos, republikas pilsētās un novados (uz 1000 iedzīvotāju)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 20861 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)