1. ILG010. Noslēgto un šķirto laulību skaits un citi galvenie rādītāji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11839 Izmaiņas veiktas: 16.10.2017

  1. Gads: 1922, 1923, 1924, 1925, ..., 2016 (95)
  2. Rādītāji: Laulību skaits, pavisam, Laulību skaits uz 1 000 iedzīvotāju, Summārais laulātības koefiecients sievietēm pirmajā laulībā, Šķirto laulību skaits, pavisam, ..., Šķirtās laulības vidējais ilgums (8)


 2. ILG020. Noslēgto un šķirto laulību skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 42284 Izmaiņas veiktas: 16.10.2017

  1. Rādītāji: Laulību skaits, Šķirto laulību skaits, (2)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)


 3. ILG030. Laulību noslēgušo un šķīrušo vecuma struktūra

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14643 Izmaiņas veiktas: 16.10.2017

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  2. Sievietes vecums (gadi): Sievietes - pavisam, līdz 19 (sievietes), 20-24 (sievietes), 25-29 (sievietes), ..., nav uzrādīts (sievietes) (10)
  3. Rādītāji: Laulību noslēgušie, Laulību šķīrušie, (2)
  4. Vīrieša vecums (gadi): Vīrieši - pavisam, līdz 19 (vīrieši), 20-24 (vīrieši), 25-29 (vīrieši), ..., nav uzrādīts (vīrieši) (10)


 4. ILG040. Speciālie laulātības un šķirto laulību koeficienti

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8241 Izmaiņas veiktas: 16.10.2017

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)
  2. Dzimums: Vīrieši, Sievietes, (2)
  3. Rādītāji: Speciālie laulātības koeficienti, Speciālie šķirto laulību koeficienti, (2)
  4. Vecuma grupa: Pavisam, 15-19, 20-24, 25-29, ..., 50+ (9)


 5. ILG050. Laulību skaits pēc laulāto dzimuma un vecuma grupas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12604 Izmaiņas veiktas: 16.10.2017

  1. Dzimums: Vīrieši, Sievietes, (2)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, līdz 19, 20-24, 25-29, ..., nezināms (10)
  3. Gads: 1922, 1923, 1924, 1925, ..., 2016 (87)


 6. ILG060. Laulību skaits pēc laulāto dzimuma un pa vecuma grupām statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 39775 Izmaiņas veiktas: 16.10.2017

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)
  2. Vecuma grupa: PAVISAM, līdz 19, 20-24, 25-29, ..., nezināms (11)
  3. Dzimums: Vīrieši, Sievietes, (2)
  4. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)


 7. ILG070. Laulību skaits pēc laulāto dzimuma, vecuma un laulības kārtas skaitļa

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 39022 Izmaiņas veiktas: 16.10.2017

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)
  2. Vecums: PAVISAM, 16, 17, līdz 17, ..., 80+ (78)
  3. Rādītāji: Visas laulības, ..pirmās laulības, (2)
  4. Dzimums: Vīrieši, Sievietes, (2)


 8. ILG080. Laulību skaits pēc laulāto dzimuma, pa vecuma grupām un pēc iepriekšējā ģimenes stāvokļa

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15853 Izmaiņas veiktas: 16.10.2017

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, līdz 19, 20-24, 25-29, ..., 60+ (10)
  3. Dzimums: Vīrieši, Sievietes, (2)
  4. Ģimenes stāvoklis: Pavisam, Neprecējušies, Šķīrušies, Atraitņi, Nav zināms (5)


 9. ILG090. Laulību skaits pēc laulāto dzimuma un iepriekšējā ģimenes stāvokļa statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 30672 Izmaiņas veiktas: 16.10.2017

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)
  3. Dzimums: Vīrieši, Sievietes, (2)
  4. Ģimenes stāvoklis: Pavisam, Neprecējušies, Šķīrušies, Atraitņi, (4)


 10. ILG100. Latvijas valstspiederīgo (pilsoņu un nepilsoņu) laulības ar citu valstu pilsoņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5209 Izmaiņas veiktas: 16.10.2017

  1. Skaits, %: Skaits, %, (2)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  3. Rādītāji: Līgavu - Latvijas valstspiederīgo laulības, Līgavu - Latvijas valstspiederīgo laulības ar Latvijas valstspiederīgajiem, Līgavu - Latvijas valstspiederīgo laulības ar citu valstu pilsoņiem, Līgavaiņu - Latvijas valstspiederīgo laulības, ..., Līgavaiņu - Latvijas valstspiederīgo laulības ar citu valstu pilsonēm (6)


 11. ILG110. Laulību skaits pēc laulāto tautības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14217 Izmaiņas veiktas: 16.10.2017

  1. Gads: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2016 (47)
  2. Līgavaiņa tautība: Pavisam, latvieši, krievi, baltkrievi, ..., citas tautības (7)
  3. Līgavas tautība: Pavisam, latvietes, krievietes, baltkrievietes, ..., citas tautības (7)


 12. ILG120. Laulībā stājušos un pirmajā laulībā stājušos vidējais vecums statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13732 Izmaiņas veiktas: 16.10.2017

  1. Rādītāji: Laulībā stājušos vidējais vecums, Pirmajā laulībā stājušos vidējais vecums, (2)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)
  4. Dzimums: Vīrieši, Sievietes, (2)


 13. ILG130. Laulību skaits pēc reģistrēšanas veida pa statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām, novadiem (pēc līgavaiņa dzīvesvietas)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18858 Izmaiņas veiktas: 16.10.2017

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)
  3. Rādītāji: Pavisam, Dzimtsarakstu nodaļa, Baznīca, (3)


 14. ILG140. Šķirto laulību skaits pēc laulības ilguma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 26016 Izmaiņas veiktas: 16.10.2017

  1. Gads: 1939, 1940, 1941, 1942, ..., 2016 (78)
  2. Šķirtās laulības ilgums, gadi: Pavisam, 0, 1, 2, ..., nav uzrādīts (48)