1. ISG01. Platība, iedzīvotāju blīvums un pastāvīgo iedzīvotāju skaits reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 27346 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  3. Rādītājs: Platība km2, Iedzīvotāju blīvums (cilv. uz km2), Patstāvīgo iedzīvotāju skaits, (3)


 2. ISG02. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzīvesvietas gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5729 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Gads: 1935., 12.II, 1959., 15.I, 1970., 15.I, 1979, ..., 2018 (39)
  2. Rādītāji: Pastāvīgie iedzīvotāji - pavisam, pilsētās, laukos, (3)


 3. ISG021. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5587 Izmaiņas veiktas: 28.05.2018

  1. Gads: 1935., 12.II, 1959., 15.I, 1960, 1961, ..., 2018 (62)
  2. Dzimums: Pastāvīgie iedzīvotāji - pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 4. ISG022. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits un vecuma struktūra gada sākumā (pa 5 gadu vecuma grupām)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7338 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Vecums (vecuma grupa): Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., >70 (16)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)


 5. ISG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8190 Izmaiņas veiktas: 28.05.2018

  1. Gads: 1946, 1947, 1948, 1949, ..., 2017 (72)
  2. Pavisam, %: Pavisam, %, (2)
  3. Rādītāji: Iedzīvotāju skaita izmaiņas - pavisam, Dabiskais pieaugums, Migrācijas saldo, (3)


 6. ISG031. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits un to ietekmējošie faktori pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4875 Izmaiņas veiktas: 28.05.2018

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Rādītāji: Iedzīvotāju skaits gada sākumā, Dzimuši, Miruši, Imigrācija, Emigrācija (5)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 7. ISG032. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7917 Izmaiņas veiktas: 28.05.2018

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  3. Rādītāji: Iedzīvotāju skaits gada sākumā, Dabiskais pieaugums, Migrācijas saldo, (3)


 8. ISG04. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās pēc dzimuma gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8601 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Gads: 1970., 15.I, 1979, 1979., 17.I, 1981, ..., 2018 (36)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, Līdz darbspējas vecumam, Darbspējas vecumā, Virs darbspējas vecuma, (4)
  3. Dzimums; %: Pavisam, vīrieši, sievietes, %, (4)


 9. ISG041. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits 21 attīstības centrā pēc dzimuma gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14206 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Gads: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. Administratīvā teritorija: Aizkraukle, Alūksne, Balvi, Bauska, ..., Valka (21)
  3. Vecuma grupa: Pavisam, līdz darbspējas vecumam, darbspējas vecumā, virs darbspējas vecuma, (4)
  4. Rādītāji: Iedzīvotāju skaits, Īpatsvars, %, (2)
  5. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 10. ISG042. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās un pagastos gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 97086 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Rīga, Pierīgas reģions, ..., ..Zaļesjes pagasts (690)
  2. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 11. ISG05. Demogrāfiskās slodzes līmenis gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5097 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Galvenās vecuma grupas: PAVISAM, Līdz darbspējas vecumam, Virs darbspējas vecuma, (3)
  2. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)


 12. ISG06. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 139229 Izmaiņas veiktas: 28.05.2018

  1. Vecums (gadi); vecuma grupa: Pavisam, 0, 1, 2, ..., >70 (117)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  3. Rādītāji: Skaits, %, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 13. ISG061. Starptautiski pieņemtās vīriešu un sieviešu galvenās vecuma grupas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6119 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, līdz 14, 15-64, 65+, (4)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 14. ISG07. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4453 Izmaiņas veiktas: 28.05.2018

  1. Tautība: Pavisam, latvieši, krievi, baltkrievi, ..., citas tautības, ieskaitot neizvēlētu un nenorādītu tautību (12)
  2. Rādītāji: skaits, %, (2)
  3. Gads: 1935, 1989, 2000, 2011, ..., 2018 (11)


 15. ISG071. Pastāvīgo iedzīvotāju lielākās tautības pēc vecuma (pa 5-gadu vecuma grupām) gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8698 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., 85+ (19)
  3. Tautība: Latvieši, Krievi, Baltkrievi, Ukraiņi, ..., Neizvēlēta, nezināma (10)


 16. ISG08. Latviešu skaits Latvijā un Rīgā gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4569 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Gads: 1935, 1959, 1970, 1979, ..., 2018 (14)
  2. Latvija, Rīga: Latvija, Rīga, (2)
  3. Rādītāji: Latviešu skaits, Latviešu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā, %, (2)


 17. ISG09. Pastāvīgo iedzīvotāju valstiskā piederība gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5104 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Rādītāji: Skaits, %, (2)
  2. Valstiskā piederība: Pavisam, Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Krievijas pilsoņi, ..., citas valsts pilsoņi (12)
  3. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2018 (13)


 18. ISG091. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības un dzimuma gada sākumā (pa 5 gadu vecuma grupām)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13854 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., 85+ (19)
  3. Rādītāji: Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Citu valstu piederīgie, ..Krievijas pilsoņi, (4)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 19. ISG092. Latvijas pilsoņi sadalījumā pēc dzimuma un vecuma (pa 5 gadu vecuma grupām) gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7320 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Vecuma grupa: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., 85+ (19)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 20. ISG093. Pastāvīgo iedzīvotāju valstiskā piederība un tautība gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5253 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. Rādītāji: Pavisam, Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Citi, (4)
  3. Skaits, %: Skaits, %, (2)
  4. Tautības: Pavisam, Latvieši, Krievi, Baltkrievi, ..., Citas (10)


 21. ISG094. Pastāvīgo iedzīvotāju valstiskā piederība reģionos un republikas pilsētās gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8168 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. Rādītāji: Pavisam, Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Citi, (4)
  3. Skaits, %: Skaits, %, (2)
  4. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)


 22. ISG095. Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts un valstiskā piederība gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4714 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Gads: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. Rādītāji: Pavisam, Latvija, Citas:, Krievija, ..., Lietuva (7)
  3. Skaits, %: Skaits, %, (2)
  4. Valstiskā piederība: Pavisam, Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Krievijas pilsoņi, ..., Baltkrievijas pilsoņi (7)


 23. ISG10. Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5894 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Dzimšanas valsts: ES-28, ..Latvija, ..Lietuva, ..Igaunija, ..., nezināma (47)
  2. Gads: 2000, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)


 24. ISG101. Latvijā un ārvalstīs dzimušo Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma gada sākumā (pa 5 gadu vecuma grupām)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11157 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Vecuma grupa: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., 85+ (19)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  3. Rādītāji: Latvijā dzimuši, Ārvalstīs dzimuši, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 25. ISG102. Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts reģionos un republikas pilsētās gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10461 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. Dzimšanas valsts: Pavisam, Latvija, ES-28 (bez Latvijas), .Lietuva, ..., Citas (12)
  3. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)


 26. ISG103. Pastāvīgie iedzīvotāji pēc dzimšanas valsts un vecuma (pa 5-gadu vecuma grupām) gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9830 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. Dzimšanas valsts: Pavisam, Latvija, ES 28 (bez Latvijas), .Lietuva, ..., Citas (12)
  3. Vecuma grupa: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., 85+ (19)


 27. ISG11. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc vecuma, dzimuma un ģimenes stāvokļa gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 28323 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  2. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Vecuma grupa: Pavisam, līdz 14, 15-19, 20-24, ..., 85+ (17)
  4. Rādītāji: Skaits, %, (2)
  5. Ģimenes stāvoklis: Pavisam, Neprecējušies (-šās), Precējušies (-šās), Šķirti (-tas), ..., Nezināma (6)


 28. ISG111. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits un īpatsvars pēc dzimuma un ģimenes stāvokļa reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 83308 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Rīga, Pierīgas reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. Rādītāji: Skaits, Īpatsvars, %, (2)
  4. Ģimenes stāvoklis: Neprecējušies (-šās), Precējušies (-šās), Šķirti (-tas), Atraitņi (-nes), Nezināma (5)
  5. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 29. ISG12. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc faktiskās un deklarētās dzīvesvietas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 52303 Izmaiņas veiktas: 28.05.2018

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  3. Rādītāji: Pēc faktiskās dzīvesvietas, Pēc deklarētās dzīvesvietas, (2)


 30. ISG13. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc faktiskās un deklarētās dzīvesvietas un dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 64626 Izmaiņas veiktas: 28.05.2018

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. Rādītāji: Pēc faktiskās dzīvesvietas, Pēc deklarētās dzīvesvietas, (2)
  4. Dzimums: vīrieši, sievietes, (2)


 31. ISG14. Gada vidējais pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 26649 Izmaiņas veiktas: 28.05.2018

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)


 32. ISG15. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits novadu pilsētās gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 21780 Izmaiņas veiktas: 28.05.2018

  1. Pilsēta (novads): Aizkraukle (Aizkraukles novads), Aizpute (Aizputes novads), Aknīste (Aknīstes novads), Aloja (Alojas novads), ..., Zilupe (Zilupes novads) (67)
  2. Gads: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2018 (30)


 33. ISG16. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra statistiskajos reģionos gada sākumā (pa 5 gadu vecuma grupām)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 59726 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2018 (23)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., >80 (19)
  3. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 34. ISG17. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra statistiskajos reģionos gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 76456 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Vecums (gadi): Pavisam, 0, 1, 2, ..., 80+ (82)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  3. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 35. ISG171. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra republikas pilsētās gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 172734 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Pilsēta: Rīga, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, ..., Ventspils (9)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  4. Vecums (gadi): Pavisam, 0, 1, 2, ..., 75+ (77)


 36. ISG18. Iedzīvotāju skaits un īpatsvars līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 129678 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  3. Galvenās vecuma grupas: Iedzīvotāju skaits, Līdz darbspējas vecumam, Darbspējas vecumā, Virs darbspējas vecuma, (4)
  4. Rādītāji: Iedzīvotāju skaits, Īpatsvars, %, (2)
  5. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 37. ISG181. Iedzīvotāju skaits vecuma grupā 0-18 statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 38739 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  3. Rādītāji: Iedzīvotāju skaits, (1)
  4. Galvenās vecuma grupas: 0-6, 7-18, (2)
  5. Dzimums: Pavisam, zēni, meitenes, (3)


 38. ISG182. Iedzīvotāju skaits administratīvajās teritorijās pa vecuma grupām un dzimuma gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 45991 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. Galvenās vecuma grupas: 0-14, 15-24, 25-49, 50-64, 65+ (5)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 39. ISG19. Demogrāfiskās slodzes līmenis statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 29966 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  3. Galvenās vecuma grupas: Pavisam, Līdz darbspējas vecumam, Virs darbspējas vecuma, Vidējais vecums, (4)


 40. ISG191. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs reģionos un republikas pilsētās gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 17887 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  2. Gads: 1989, 2000, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  3. Skaits, %: Iedzīvotāju skaits, Atsevišķu tautību īpatsvars, %, (2)
  4. Tautība: Latvieši, Krievi, Baltkrievi, Ukraiņi, ..., Citas tautības, ieskaitot neizvēlētu un nenorādītu tautību (8)


 41. ISG20. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs novados gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 63012 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Administratīvā teritorija: Aglonas novads, Aizkraukles novads, Aizputes novads, Aknīstes novads, ..., Zilupes novads (110)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  3. Skaits, %: Iedzīvotāju skaits, Atsevišķu tautību īpatsvars, %, (2)
  4. Tautība: Latvieši, Krievi, Baltkrievi, Ukraiņi, ..., Citas tautības, ieskaitot neizvēlētu un nenorādītu tautību (7)


 42. ISG201. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs 21 attīstības centrā gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7911 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Gads: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. Administratīvā teritorija: Aizkraukle, Alūksne, Balvi, Bauska, ..., Valka (21)
  3. Tautība: Pavisam, Latvieši, Lietuvieši, Igauņi, ..., Nezināma, neuzrādīta (12)


 43. ISG211. Mājsaimniecību kopējais skaits un mājsaimniecības vidējais lielums reģionos, republikas pilsētās, laukos/ pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 16067 Izmaiņas veiktas: 30.10.2017

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Lauki (19)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)
  3. Rādītāji: Mājsaimniecību kopējais skaits, tūkst., Mājsaimniecības vidējais lielums, personas, Iedzīvotāju skaits privātajās mājsaimniecībās, (3)


 44. ISVG01. Iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11032 Izmaiņas veiktas: 28.05.2018

  1. Gads: 1946, 1947, 1948, 1949, ..., 2017 (72)
  2. Rādītāji: Noslēgto laulību skaits, Šķirto laulību skaits, Dzimušo skaits, Mirušo skaits, ..., Mirušo zīdaiņu skaits uz 1 000 dzīvi dzimušajiem (12)


 45. ISVG02. Atsevišķu tautību iedzīvotāju dabiskais pieaugums

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5526 Izmaiņas veiktas: 04.06.2018

  1. Tautība: Pavisam, Latvieši, Krievi, Baltkrievi, ..., Neizvēlēta, nezināma (12)
  2. Gads: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2017 (34)


 46. ISVG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 105295 Izmaiņas veiktas: 28.05.2018

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 1967, 1968, 1969, 1970., 15.I, ..., 2017 (51)
  3. Rādītāji: Iedzīvotāju skaita izmaiņas, Dabiskais pieaugums, Migrācijas saldo, (3)


 47. ISVG031. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 42070 Izmaiņas veiktas: 28.05.2018

  1. Administratīvā teritorija: Aglonas novads, Aizkraukles novads, Aizputes novads, Aknīstes novads, ..., Zilupes novads (110)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2017 (22)
  3. Rādītāji: Iedzīvotāju skaita izmaiņas, Dabiskais pieaugums, Migrācijas saldo, (3)