1. ISG01. PLATĪBA, IEDZĪVOTĀJU BLĪVUMS UN PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 23204 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)
  3. Rādītājs: Platība km2, Iedzīvotāju blīvums (cilv. uz km2), Patstāvīgo iedzīvotāju skaits, (3)


 2. ISG02. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITS PĒC DZĪVESVIETAS GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5266 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Gads: 1935., 12.II, 1959., 15.I, 1970., 15.I, 1979, ..., 2016 (37)
  2. Rādītāji: Pastāvīgie iedzīvotāji - pavisam, pilsētās, laukos, (3)


 3. ISG021. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITS PĒC DZIMUMA GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5569 Atjaunināts: 27.05.2016

  1. Gads: 1935., 12.II, 1959., 15.I, 1960, 1961, ..., 2016 (60)
  2. Dzimums: Pastāvīgie iedzīvotāji - pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 4. ISG022. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN VECUMA STRUKTŪRA GADA SĀKUMĀ (pa 5 gadu vecuma grupām)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7056 Atjaunināts: 08.06.2016

  1. Vecums (vecuma grupa): Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., >70 (16)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)


 5. ISG03. IEDZĪVOTĀJU SKAITA IZMAIŅAS UN TĀS IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8136 Atjaunināts: 27.05.2016

  1. Gads: 1946, 1947, 1948, 1949, ..., 2015 (70)
  2. Pavisam, %: Pavisam, %, (2)
  3. Rādītāji: Iedzīvotāju skaita izmaiņas - pavisam, Dabiskais pieaugums, Migrācijas saldo, (3)


 6. ISG031. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN TO IETEKMĒJOŠIE FAKTORI PĒC DZIMUMA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4608 Atjaunināts: 27.05.2016

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  2. Rādītāji: Iedzīvotāju skaits gada sākumā, Dzimuši, Miruši, Imigrācija, Emigrācija (5)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 7. ISG032. IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN TĀ IZMAIŅAS STATISTISKAJOS REĢIONOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6749 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  2. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  3. Rādītāji: Iedzīvotāju skaits gada sākumā, Dabiskais pieaugums, Migrācijas saldo, (3)


 8. ISG04. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITS LĪDZ DARBSPĒJAS, DARBSPĒJAS UN VIRS DARBSPĒJAS VECUMA GRUPĀS PĒC DZIMUMA GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7797 Atjaunināts: 07.06.2016

  1. Gads: 1970., 15.I, 1979, 1979., 17.I, 1981, ..., 2016 (34)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, Līdz darbspējas vecumam, Darbspējas vecumā, Virs darbspējas vecuma, (4)
  3. Dzimums; %: Pavisam, vīrieši, sievietes, %, (4)


 9. ISG041. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITS 21 ATTĪSTĪBAS CENTRĀ PĒC DZIMUMA GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9251 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Gads: 2015, 2016, (2)
  2. Administratīvā teritorija: Aizkraukle, Alūksne, Balvi, Bauska, ..., Valka (21)
  3. Vecuma grupa: Pavisam, līdz darbspējas vecumam, darbspējas vecumā, virs darbspējas vecuma, (4)
  4. Rādītāji: Iedzīvotāju skaits, Īpatsvars, %, (2)
  5. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 10. ISG042. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITS PĒC DZIMUMA REPUBLIKAS PILSĒTĀS, NOVADOS, NOVADU PILSĒTĀS UN PAGASTOS GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 77302 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Rīga, Pierīgas reģions, ..., ..Zaļesjes pagasts (690)
  2. Gads: 2014, 2015, 2016, (3)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 11. ISG05. DEMOGRĀFISKĀS SLODZES LĪMENIS GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4818 Atjaunināts: 20.06.2016

  1. Galvenās vecuma grupas: PAVISAM, Līdz darbspējas vecumam, Virs darbspējas vecuma, (3)
  2. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)


 12. ISG06. VĪRIEŠU UN SIEVIEŠU VECUMA STRUKTŪRA GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 132081 Atjaunināts: 27.05.2016

  1. Vecums (gadi); vecuma grupa: Pavisam, 0, 1, 2, ..., >70 (117)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)
  3. Rādītāji: Skaits, %, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 13. ISG061. STARPTAUTISKI PIEŅEMTĀS VĪRIEŠU UN SIEVIEŠU GALVENĀS VECUMA GRUPAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5879 Atjaunināts: 07.06.2016

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, līdz 14, 15-64, 65+, (4)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 14. ISG07. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU ETNISKAIS SASTĀVS GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4130 Atjaunināts: 27.05.2016

  1. Tautība: Pavisam, latvieši, krievi, baltkrievi, ..., citas tautības, ieskaitot neizvēlētu un nenorādītu tautību (12)
  2. Rādītāji: skaits, %, (2)
  3. Gads: 1935, 1989, 2000, 2011, ..., 2016 (9)


 15. ISG071. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU LIELĀKĀS TAUTĪBAS PĒC VECUMA (PA 5-GADU VECUMA GRUPĀM) GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6682 Atjaunināts: 07.06.2016

  1. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., 85+ (19)
  3. Tautība: Latvieši, Krievi, Baltkrievi, Ukraiņi, ..., Neizvēlēta, nezināma (10)


 16. ISG08. LATVIEŠU SKAITS LATVIJĀ UN RĪGĀ GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4520 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Gads: 1935, 1959, 1970, 1979, ..., 2016 (12)
  2. Latvija, Rīga: Latvija, Rīga, (2)
  3. Rādītāji: Latviešu skaits, Latviešu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā, %, (2)


 17. ISG09. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU VALSTISKĀ PIEDERĪBA GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4816 Atjaunināts: 09.01.2017

  1. Rādītāji: Skaits, %, (2)
  2. Valstiskā piederība: Pavisam, Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Krievijas pilsoņi, ..., citas valsts pilsoņi (12)
  3. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2016 (11)


 18. ISG091. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITS PĒC VALSTISKĀS PIEDERĪBAS UN DZIMUMA GADA SĀKUMĀ (PA 5 GADU VECUMA GRUPĀM)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9195 Atjaunināts: 07.06.2016

  1. Vecuma grupa: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., 85+ (19)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)
  3. Rādītāji: Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Citu valstu piederīgie, (3)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 19. ISG092. LATVIJAS PILSOŅI SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA UN VECUMA (PA 5 GADU VECUMA GRUPĀM) GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6512 Atjaunināts: 07.06.2016

  1. Vecuma grupa: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., 85+ (19)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 20. ISG093. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU VALSTISKĀ PIEDERĪBA UN TAUTĪBA GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4422 Atjaunināts: 07.06.2016

  1. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)
  2. Rādītāji: Pavisam, Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Citi, (4)
  3. Skaits, %: Skaits, %, (2)
  4. Tautības: Pavisam, Latvieši, Krievi, Baltkrievi, ..., Citas (10)


 21. ISG094. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU VALSTISKĀ PIEDERĪBA REĢIONOS UN REPUBLIKAS PILSĒTĀS GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6773 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)
  2. Rādītāji: Pavisam, Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Citi, (4)
  3. Skaits, %: Skaits, %, (2)
  4. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)


 22. ISG095. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU DZIMŠANAS VALSTS UN VALSTISKĀ PIEDERĪBA GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3673 Atjaunināts: 07.06.2016

  1. Gads: 2015, 2016, (2)
  2. Rādītāji: Pavisam, Latvija, Citas:, Krievija, ..., Lietuva (7)
  3. Skaits, %: Skaits, %, (2)
  4. Valstiskā piederība: Pavisam, Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Krievijas pilsoņi, ..., Baltkrievijas pilsoņi (7)


 23. ISG10. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU DZIMŠANAS VALSTS GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5233 Atjaunināts: 07.06.2016

  1. Dzimšanas valsts: ES-28, ..Latvija, ..Lietuva, ..Igaunija, ..., nezināma (47)
  2. Gads: 2000, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)


 24. ISG101. LATVIJĀ UN ĀRVALSTĪS DZIMUŠO LATVIJAS PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITS PĒC DZIMUMA GADA SĀKUMĀ (PA 5 GADU VECUMA GRUPĀM)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9730 Atjaunināts: 07.06.2016

  1. Vecuma grupa: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., 85+ (19)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  3. Rādītāji: Latvijā dzimuši, Ārvalstīs dzimuši, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 25. ISG102. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU DZIMŠANAS VALSTS REĢIONOS UN REPUBLIKAS PILSĒTĀS GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8471 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)
  2. Dzimšanas valsts: Pavisam, Latvija, ES-28 (bez Latvijas), .Lietuva, ..., Citas (12)
  3. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)


 26. ISG103. PASTĀVĪGIE IEDZĪVOTĀJI PĒC DZIMŠANAS VALSTS UN VECUMA (PA 5-GADU VECUMA GRUPĀM) GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7547 Atjaunināts: 07.06.2016

  1. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)
  2. Dzimšanas valsts: Pavisam, Latvija, ES 28 (bez Latvijas), .Lietuva, ..., Citas (12)
  3. Vecuma grupa: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., 85+ (19)


 27. ISG11. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITS PĒC VECUMA, DZIMUMA UN ĢIMENES STĀVOKĻA GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 22419 Atjaunināts: 07.06.2016

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)
  2. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Vecuma grupa: Pavisam, līdz 14, 15-19, 20-24, ..., 85+ (17)
  4. Rādītāji: Skaits, %, (2)
  5. Ģimenes stāvoklis: Pavisam, Neprecējušies (-šās), Precējušies (-šās), Šķirti (-tas), ..., Nezināma (6)


 28. ISG111. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN ĪPATSVARS PĒC DZIMUMA UN ĢIMENES STĀVOKĻA REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 47383 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Rīga, Pierīgas reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2015, 2016, (2)
  3. Rādītāji: Skaits, Īpatsvars, %, (2)
  4. Ģimenes stāvoklis: Neprecējušies (-šās), Precējušies (-šās), Šķirti (-tas), Atraitņi (-nes), Nezināma (5)
  5. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 29. ISG12. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITS STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 30844 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)


 30. ISG13. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITS PĒC DZIMUMA STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 34763 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  3. Dzimums: vīrieši, sievietes, (2)


 31. ISG14. GADA VIDĒJAIS PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITS STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 24179 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)


 32. ISG15. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITS NOVADU PILSĒTĀS GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19726 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Pilsēta (novads): Aizkraukle (Aizkraukles novads), Aizpute (Aizputes novads), Aknīste (Aknīstes novads), Aloja (Alojas novads), ..., Zilupe (Zilupes novads) (67)
  2. Gads: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2016 (28)


 33. ISG16. VĪRIEŠU UN SIEVIEŠU VECUMA STRUKTŪRA STATISTISKAJOS REĢIONOS GADA SĀKUMĀ (pa 5 gadu vecuma grupām)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 55052 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2016 (21)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., >80 (19)
  3. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 34. ISG17. VĪRIEŠU UN SIEVIEŠU VECUMA STRUKTŪRA STATISTISKAJOS REĢIONOS GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 58868 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Vecums (gadi): Pavisam, 0, 1, 2, ..., 80+ (82)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)
  3. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 35. ISG171. VĪRIEŠU UN SIEVIEŠU VECUMA STRUKTŪRA REPUBLIKAS PILSĒTĀS GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 155314 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  2. Pilsēta: Rīga, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, ..., Ventspils (9)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  4. Vecums (gadi): Pavisam, 0, 1, 2, ..., 75+ (77)


 36. ISG18. IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN ĪPATSVARS LĪDZ DARBSPĒJAS, DARBSPĒJAS UN VIRS DARBSPĒJAS VECUMA GRUPĀS STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS GADA SĀKUMĀ PĒC DZIMUMA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 99710 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)
  3. Galvenās vecuma grupas: Iedzīvotāju skaits, Līdz darbspējas vecumam, Darbspējas vecumā, Virs darbspējas vecuma, (4)
  4. Rādītāji: Iedzīvotāju skaits, Īpatsvars, %, (2)
  5. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 37. ISG181. IEDZĪVOTĀJU SKAITS VECUMA GRUPĀ 0-18 STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS GADA SĀKUMĀ PĒC DZIMUMA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 31352 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)
  3. Rādītāji: Iedzīvotāju skaits, (1)
  4. Galvenās vecuma grupas: 0-6, 7-18, (2)
  5. Dzimums: Pavisam, zēni, meitenes, (3)


 38. ISG182. IEDZĪVOTĀJU SKAITS ADMINISTRATĪVAJĀS TERITORIJĀS PA VECUMA GRUPĀM UN DZIMUMA GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 28845 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2015, 2016, (2)
  3. Galvenās vecuma grupas: 0-14, 15-24, 25-49, 50-64, 65+ (5)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 39. ISG19. DEMOGRĀFISKĀS SLODZES LĪMENIS STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 24757 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)
  3. Galvenās vecuma grupas: Pavisam, Līdz darbspējas vecumam, Virs darbspējas vecuma, Vidējais vecums, (4)


 40. ISG191. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU ETNISKAIS SASTĀVS REĢIONOS UN REPUBLIKAS PILSĒTĀS GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 14123 Atjaunināts: 08.06.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  2. Gads: 1989, 2000, 2011, 2012, ..., 2016 (8)
  3. Skaits, %: Iedzīvotāju skaits, Atsevišķu tautību īpatsvars, %, (2)
  4. Tautība: Latvieši, Krievi, Baltkrievi, Ukraiņi, ..., Citas tautības, ieskaitot neizvēlētu un nenorādītu tautību (8)


 41. ISG20. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU ETNISKAIS SASTĀVS NOVADOS GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 50038 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Administratīvā teritorija: Aglonas novads, Aizkraukles novads, Aizputes novads, Aknīstes novads, ..., Zilupes novads (110)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)
  3. Skaits, %: Iedzīvotāju skaits, Atsevišķu tautību īpatsvars, %, (2)
  4. Tautība: Latvieši, Krievi, Baltkrievi, Ukraiņi, ..., Citas tautības, ieskaitot neizvēlētu un nenorādītu tautību (7)


 42. ISG201. PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU ETNISKAIS SASTĀVS 21 ATTĪSTĪBAS CENTRĀ GADA SĀKUMĀ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5817 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Gads: 2015, 2016, (2)
  2. Administratīvā teritorija: Aizkraukle, Alūksne, Balvi, Bauska, ..., Valka (21)
  3. Tautība: Pavisam, Latvieši, Lietuvieši, Igauņi, ..., Nezināma, neuzrādīta (12)


 43. ISG21. MĀJSAIMNIECĪBU KOPĒJAIS SKAITS UN MĀJSAIMNIECĪBAS VIDĒJAIS LIELUMS, 1996.–2014.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6117 Atjaunināts: 08.10.2015

  1. Reģioni: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2014 (19)
  3. Rādītāji: Mājsaimniecību kopējais skaits, tūkst., Mājsaimniecības vidējais lielums, personas, (2)


 44. ISG211. MĀJSAIMNIECĪBU KOPĒJAIS SKAITS UN MĀJSAIMNIECĪBAS VIDĒJAIS LIELUMS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS, LAUKOS/ PILSĒTĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6304 Atjaunināts: 05.08.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Lauki (19)
  2. Gads: 2015, 2016, (2)
  3. Rādītāji: Mājsaimniecību kopējais skaits, tūkst., Mājsaimniecības vidējais lielums, personas, Iedzīvotāju skaits privātajās mājsaimniecībās, (3)


 45. ISVG01. IEDZĪVOTĀJU DABISKĀS KUSTĪBAS GALVENIE RĀDĪTĀJI

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10934 Atjaunināts: 27.05.2016

  1. Gads: 1946, 1947, 1948, 1949, ..., 2015 (70)
  2. Rādītāji: Noslēgto laulību skaits, Šķirto laulību skaits, Dzimušo skaits, Mirušo skaits, ..., Mirušo zīdaiņu skaits uz 1 000 dzīvi dzimušajiem (12)


 46. ISVG02. ATSEVIŠĶU TAUTĪBU IEDZĪVOTĀJU DABISKAIS PIEAUGUMS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5371 Atjaunināts: 08.06.2016

  1. Tautība: Pavisam, Latvieši, Krievi, Baltkrievi, ..., Neizvēlēta, nezināma (12)
  2. Gads: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2015 (32)


 47. ISVG03. IEDZĪVOTĀJU SKAITA IZMAIŅAS UN TĀS IETEKMĒJOŠIE FAKTORI STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 101116 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 1967, 1968, 1969, 1970., 15.I, ..., 2015 (49)
  3. Rādītāji: Iedzīvotāju skaita izmaiņas, Dabiskais pieaugums, Migrācijas saldo, (3)


 48. ISVG031. IEDZĪVOTĀJU SKAITA IZMAIŅAS UN TĀS IETEKMĒJOŠIE FAKTORI NOVADOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 38333 Atjaunināts: 25.11.2016

  1. Administratīvā teritorija: Aglonas novads, Aizkraukles novads, Aizputes novads, Aknīstes novads, ..., Zilupes novads (110)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2015 (20)
  3. Rādītāji: Iedzīvotāju skaita izmaiņas, Dabiskais pieaugums, Migrācijas saldo, (3)