1. IDG01. Dzimušo skaits pēc dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11410 Izmaiņas veiktas: 29.05.2017

  1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2016 (97)
  2. Rādītāji: Dzīvi dzimuši, Nedzīvi dzimuši, ..uz 1000 dzīvi dzimušiem, (3)
  3. Dzimums: Pavisam, zēni, meitenes, (3)


 2. IDG02. Dzemdību un dzimušo skaits

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11316 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2016 (97)
  2. Rādītāji: Dzemdību skaits - pavisam, dzemdību skaits - ar dvīņiem, dzemdību skaits - ar trīņiem, Dzimušo skaits, ..., ..laulībā dzimušo īpatsvars, % (7)


 3. IDG022. Laulībā un ārpus laulības dzīvi dzimušo skaits pēc dzimuma statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 23673 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Rādītāji: Pavisam, Laulībā dzimušie, Ārpus laulības dzimušie, (3)
  2. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)
  4. Dzimums: Pavisam, zēni, meitenes, (3)


 4. IDG03. Dzīvi dzimušie pēc mātes ģimenes stāvokļa un vecuma grupas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19058 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 1929, 1930, 1931, 1932, ..., 2016 (88)
  2. Mātes ģimenes stāvoklis: Visi, Laulībā dzimuši, Ārpus laulības, (3)
  3. Mātes vecums, gadi: Pavisam, līdz 19, 20-24, 25-29, ..., nav uzrādīts (9)


 5. IDG031. Dzīvi dzimušie pēc mātes vecuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 40028 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Mātes vecums, gadi: Pavisam, 12, 13, 14, ..., Nav uzrādīts (46)
  2. Gads: 1962, 1963, 1964, 1965, ..., 2016 (55)
  3. Dzimums: Pavisam, zēni, meitenes, (3)


 6. IDG033. Dzīvi dzimušie pēc mātes un tēva vecuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9828 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  2. Tēva vecums (gadi): Pavisam, tēva vecums līdz 19, tēva vecums 20-24, tēva vecums 25-29, ..., tēva vecums nav uzrādīts (10)
  3. Mātes vecums (gadi): Pavisam, mātes vecums līdz 19, mātes vecums 20-24, mātes vecums 25-29, ..., mātes vecums nav uzrādīts (9)


 7. IDG034. Dzīvi dzimušie pēc mātes vecuma un mātes valstiskās piederības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11576 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Mātes vecums, gadi: Pavisam, 12, 13, 14, ..., Nav uzrādīts (46)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  3. Mātes valstiskā piederība: Pavisam, Latvijas pilsones, (2)


 8. IDG04. Dzimstības vecumkoeficienti

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9899 Izmaiņas veiktas: 14.09.2017

  1. Gads: 1965, 1970, 1971, 1972, ..., 2016 (48)
  2. Vecuma grupa: Sievietes 15-49 gadu vecumā, 15-19, 20-24, 25-29, ..., Dzimstības vispārīgais koeficients (12)


 9. IDG05. Mātes vidējais vecums bērnam piedzimstot

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5409 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 1965, 1966, 1967, 1968, ..., 2016 (52)
  2. Rādītāji: Vidēji, pirmajam bērnam piedzimstot, otrajam bērnam piedzimstot, (3)


 10. IDG06. Dzīvi dzimušie pēc dzimšanas secības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11556 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 1940, 1941, 1942, 1943, ..., 2016 (77)
  2. Rādītāji: Skaits, %, (2)
  3. Dzimšanas secība: Dzimuši - pavisam, pirmais, otrais, trešais, ..., nav uzrādīts (7)


 11. IDG07. Dzīvi dzimušie pēc mātes vecuma un bērna dzimšanas secības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19407 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 1962, 1963, 1964, 1965, ..., 2016 (55)
  2. Dzimšanas secība: Pavisam, pirmais, otrais, trešais, ..., nav uzrādīts (6)
  3. Mātes vecums (gadi): Pavisam, līdz 19, 20-24, 25-29, ..., nav uzrādīts (9)


 12. IDG076. Dzīvi dzimušie pēc mātes un tēva valstiskās piederības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4874 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  2. Tēva valstiskā piederība: Pavisam, Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Citas valstis, (4)
  3. Mātes valstiskā piederība: Pavisam, Latvijas pilsones, Latvijas nepilsones, Citas valstis, (4)


 13. IDG08. Dzīvi dzimušie pēc vecāku ģimenes stāvokļa

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8317 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Gads: 1929, 1930, 1931, 1932, ..., 2016 (88)
  2. Rādītāji: Dzīvi dzimušie, ..laulībā dzimušie, Laulībā dzimušo īpatsvars, %, (3)


 14. IDG09. Dzīvi dzimušie laulībā esošiem vecākiem pēc laulības ilguma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9719 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Laulības ilgums (gadi): Pavisam, mazāk par gadu, 1, 2, ..., neuzr. (27)
  2. Gads: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2016 (23)
  3. Skaits, %: Skaits, %, (2)


 15. IDG091. Dzīvi dzimušie laulībā esošiem vecākiem pēc laulības ilguma statiskajos reģionos un republikas pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12122 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Teritoriālā vienība: Pavisam, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  3. Laulības ilgums (gadi): Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., nav zināms (7)


 16. IDG10. Dzīvi dzimušie pēc dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 93073 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 1967, 1968, 1969, 1970, ..., 2016 (50)
  3. Dzimums: Pavisam, zēni, meitenes, (3)


 17. IDG11. Atsevišķu tautību iedzīvotāju dzimstība

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5555 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Tautība: Pavisam, Latvieši, Krievi, Baltkrievi, ..., Neizvēlēta, nezināma (12)
  2. Gads: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2016 (33)


 18. IDG12. Dzimstības koeficienti reģionos, republikas pilsētās un novados (uz 1000 iedzīvotāju)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 21679 Izmaiņas veiktas: 07.06.2017

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)