1. IDG01. DZIMUŠO SKAITS PĒC DZIMUMA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11291 Izmaiņas veiktas: 27.05.2016

  1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2015 (96)
  2. Rādītāji: Dzīvi dzimuši, Nedzīvi dzimuši, ..uz 1000 dzīvi dzimušiem, (3)
  3. Dzimums: Pavisam, zēni, meitenes, (3)


 2. IDG02. DZEMDĪBU UN DZIMUŠO SKAITS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11233 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2015 (96)
  2. Rādītāji: Dzemdību skaits - pavisam, dzemdību skaits - ar dvīņiem, dzemdību skaits - ar trīņiem, Dzimušo skaits, ..., ..laulībā dzimušo īpatsvars, % (7)


 3. IDG022. LAULĪBĀ UN ĀRPUS LAULĪBAS DZĪVI DZIMUŠO SKAITS PĒC DZIMUMA STATISTISKAJOS REĢIONOS UN REPUBLIKAS PILSĒTĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 23009 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Rādītāji: Pavisam, Laulībā dzimušie, Ārpus laulības dzimušie, (3)
  2. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  4. Dzimums: Pavisam, zēni, meitenes, (3)


 4. IDG03. DZĪVI DZIMUŠIE PĒC MĀTES ĢIMENES STĀVOKĻA UN VECUMA GRUPAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19557 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Gads: 1929, 1930, 1931, 1932, ..., 2015 (87)
  2. Mātes ģimenes stāvoklis: Visi, Laulībā dzimuši, Ārpus laulības, (3)
  3. Mātes vecums, gadi: Pavisam, līdz 19, 20-24, 25-29, ..., nav uzrādīts (9)


 5. IDG031. DZĪVI DZIMUŠIE PĒC MĀTES VECUMA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 39279 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Mātes vecums, gadi: Pavisam, 13, 14, 15, ..., Nav uzrādīts (45)
  2. Gads: 1962, 1963, 1964, 1965, ..., 2015 (54)
  3. Dzimums: Pavisam, zēni, meitenes, (3)


 6. IDG033. DZĪVI DZIMUŠIE PĒC MĀTES UN TĒVA VECUMA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10190 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)
  2. Tēva vecums (gadi): Pavisam, tēva vecums līdz 19, tēva vecums 20-24, tēva vecums 25-29, ..., tēva vecums nav uzrādīts (10)
  3. Mātes vecums (gadi): Pavisam, mātes vecums līdz 19, mātes vecums 20-24, mātes vecums 25-29, ..., mātes vecums nav uzrādīts (9)


 7. IDG034. DZĪVI DZIMUŠIE PĒC MĀTES VECUMA UN MĀTES VALSTISKĀS PIEDERĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11634 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Mātes vecums, gadi: Pavisam, 13, 14, 15, ..., Nav uzrādīts (45)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)
  3. Mātes valstiskā piederība: Pavisam, Latvijas pilsones, (2)


 8. IDG04. DZIMSTĪBAS VECUMKOEFICIENTI

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10429 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Gads: 1965, 1970, 1971, 1972, ..., 2015 (47)
  2. Vecuma grupa: Sievietes 15-49 gadu vecumā, 15-19, 20-24, 25-29, ..., Dzimstības vispārīgais koeficients (12)


 9. IDG05. MĀTES VIDĒJAIS VECUMS BĒRNAM PIEDZIMSTOT

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5352 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Gads: 1965, 1966, 1967, 1968, ..., 2015 (51)
  2. Rādītāji: Vidēji, pirmajam bērnam piedzimstot, otrajam bērnam piedzimstot, (3)


 10. IDG06. DZĪVI DZIMUŠIE PĒC DZIMŠANAS SECĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11452 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Gads: 1940, 1941, 1942, 1943, ..., 2015 (76)
  2. Rādītāji: Skaits, %, (2)
  3. Dzimšanas secība: Dzimuši - pavisam, pirmais, otrais, trešais, ..., nav uzrādīts (7)


 11. IDG07. DZĪVI DZIMUŠIE PĒC MĀTES VECUMA UN BĒRNA DZIMŠANAS SECĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19780 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Gads: 1962, 1963, 1964, 1965, ..., 2015 (54)
  2. Dzimšanas secība: Pavisam, pirmais, otrais, trešais, ..., nav uzrādīts (6)
  3. Mātes vecums (gadi): Pavisam, līdz 19, 20-24, 25-29, ..., nav uzrādīts (9)


 12. IDG076. DZĪVI DZIMUŠIE PĒC MĀTES UN TĒVA VALSTISKĀS PIEDERĪBAS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4750 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)
  2. Tēva valstiskā piederība: Pavisam, Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Citas valstis, (4)
  3. Mātes valstiskā piederība: Pavisam, Latvijas pilsones, Latvijas nepilsones, Citas valstis, (4)


 13. IDG08. DZĪVI DZIMUŠIE PĒC VECĀKU ĢIMENES STĀVOKĻA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8256 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Gads: 1929, 1930, 1931, 1932, ..., 2015 (87)
  2. Rādītāji: Dzīvi dzimušie, ..laulībā dzimušie, Laulībā dzimušo īpatsvars, %, (3)


 14. IDG09. DZĪVI DZIMUŠIE LAULĪBĀ ESOŠIEM VECĀKIEM PĒC LAULĪBAS ILGUMA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9456 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Laulības ilgums (gadi): Pavisam, mazāk par gadu, 1, 2, ..., neuzr. (27)
  2. Gads: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2015 (22)
  3. Skaits, %: Skaits, %, (2)


 15. IDG091. DZĪVI DZIMUŠIE LAULĪBĀ ESOŠIEM VECĀKIEM PĒC LAULĪBAS ILGUMA STATISKAJOS REĢIONOS UN REPUBLIKAS PILSĒTĀS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10361 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Teritoriālā vienība: Pavisam, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)
  3. Laulības ilgums (gadi): Pavisam, 0-4, 5-9, 10-14, ..., 20+ (6)


 16. IDG10. DZĪVI DZIMUŠIE PĒC DZIMUMA STATISTISKAJOS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 91786 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 1967, 1968, 1969, 1970, ..., 2015 (49)
  3. Dzimums: Pavisam, zēni, meitenes, (3)


 17. IDG11. ATSEVIŠĶU TAUTĪBU IEDZĪVOTĀJU DZIMSTĪBA

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5451 Izmaiņas veiktas: 08.06.2016

  1. Tautība: Pavisam, Latvieši, Krievi, Baltkrievi, ..., Neizvēlēta, nezināma (12)
  2. Gads: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2015 (32)


 18. IDG12. DZIMSTĪBAS KOEFICIENTI REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS (UZ 1000 IEDZĪVOTĀJU)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 20161 Izmaiņas veiktas: 25.11.2016

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)