1. DSG01. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa (euro; % pret iepriekšējo periodu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8591 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Sektors: PAVISAM, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  2. Rādītāji: Euro, % pret iepriekšējo gadu, (2)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  4. Bruto/ neto: bruto, neto, (2)


 2. DSG02. Strādājošo reālās darba samaksas dinamika (% pret iepriekšējo gadu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3582 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Gads: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2015 (22)
  2. Rādītāji: Strādājošo mēneša vidējā neto darba samaksa, Patēriņa cenu indekss, Strādājošo reālā darba samaksa, (3)


 3. DSG03. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 146808 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2015 (11)
  3. Sektors: Pavisam, pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, sabiedriskajā sektorā (bez nodibinājumiem, biedrībām un fondiem), ..., privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (9)
  4. Bruto/Neto: Bruto, Neto, (2)


 4. DSG04. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem 1. ceturksnī, euro

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 67849 Atjaunināts: 29.11.2016

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  3. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  4. Dzimums: Vīrieši, Sievietes, (2)


 5. DSG05. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Latvijas statistiskajos reģionos (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12494 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Bruto/neto: Bruto, Neto, (2)
  2. Sektors: Pavisam, pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorā, privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (5)
  3. Reģions: LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
  4. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2015 (15)


 6. DSG06. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem Latvijas statistiskajos reģionos (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 79264 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Reģions: LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (103)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2015 (11)


 7. DSG07. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un novados (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 75500 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Bruto/neto: Bruto, Neto, (2)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Zilupes novads (120)
  3. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2015 (7)
  4. Sektors: Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, ..valsts struktūrās, ..., privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (6)


 8. DSG10. Darba ienākumu deciles

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6799 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)
  2. Sektors: PAVISAM, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  3. Mēnesis: Marts, Jūnijs, Septembris, Decembris, (4)
  4. Rādītājs: vidējie aritmētiskie mēneša ienākumi, 1.decile, 2.decile, 3.decile, ..., 9.decile (10)


 9. DSG11. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13516 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Sektors: PAVISAM, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  2. Darba ienākumu lieluma grupa, euro: PAVISAM, Ar darba ienākumiem, ..līdz 70.00, ..70.01-150.00, ..., Bez darba ienākumiem (19)
  3. Rādītājs: Darba ņēmēju skaits, Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)


 10. DSG12. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7301 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Dzimums: Sievietes, Vīrieši, (2)
  2. Darba ienākumu lieluma grupa, euro: PAVISAM, Ar darba ienākumiem, ..līdz 70.00, ..70.01-150.00, ..., Bez darba ienākumiem (19)
  3. Rādītājs: Darba ņēmēju skaits, Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)


 11. DSG13. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18835 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Vecuma grupa: <=19, 20 līdz 24, 25 līdz 29, 30 līdz 34, ..., nav iespējams noteikt vecumu (14)
  2. Darba ienākumu lieluma grupa, euro: PAVISAM, Ar darba ienākumiem, ..līdz 70.00, ..70.01-150.00, ..., Bez darba ienākumiem (13)
  3. Rādītājs: Darba ņēmēju skaits, Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)


 12. DSG14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa reģioniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10927 Atjaunināts: 28.11.2016

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
  2. Darba ienākumu lieluma grupa, euro: PAVISAM, Ar darba ienākumiem, ..līdz 70.00, ..70.01-150.00, ..., Bez darba ienākumiem (19)
  3. Rādītājs: Darba ņēmēju skaits, Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, %, (2)
  4. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions (Rīga), Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 13. DSG15. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 79546 Atjaunināts: 28.11.2016

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
  2. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Zilupes novads (120)
  3. Rādītājs: Darba ņēmēju skaits, Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, %, (2)
  4. Darba ienākumu lieluma grupa, euro: PAVISAM, Ar darba ienākumiem, ..līdz 70.00, ..70.01 - 150.00, ..., Bez darba ienākumiem (13)


 14. DSG20. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un rajonos, 2001.–2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18486 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Bruto/neto: Bruto, Neto, (2)
  2. Sektors: pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu < 50, sabiedriskajā sektorā, privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50, (3)
  3. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Ventspils rajons (34)
  4. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2009 (9)


 15. DSG21. Strādājošo skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulārās izmaksas) lieluma pa sektoriem (oktobris), 2000–2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 37128 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2008 (9)
  2. Darba samaksas grupa, euro: PAVISAM, 71.13 un mazāk, 71.14, 71.16-85.37, ..., virs 7114.30 (58)
  3. Sektors: Valstī kopā, Sabiedriskajā sektorā, ..no budžeta finansējamās iestādēs, ..valsts un pašvaldību komercsabiedrībās, Privātajā sektorā (5)
  4. Rādītājs: Cilvēku skaits, % no kopskaita, (2)


 16. DSG22. Sieviešu un vīriešu skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulārās izmaksas) lieluma pa sektoriem (oktobris), 2000.–2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 65549 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2008 (9)
  2. Rādītājs: Cilvēku skaits, % no kopskaita, (2)
  3. Darba samaksas grupa, euro: PAVISAM, 71.13 un mazāk, 71.14, 71.16-85.37, ..., virs 7114.30 (58)
  4. Sektors: PAVISAM, Sabiedriskajā sektorā, ..no budžeta finansējamās iestādēs, ..valsts un pašvaldību komercsabiedrībās, Privātajā sektorā (5)
  5. Dzimums: Sievietes, Vīrieši, (2)


 17. DSG23. Strādājošo skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulārās izmaksas) lieluma pa darbības veidiem sabiedriskajā un privātajā sektorā (oktobris; %), 2000.–2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 137216 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Darbības veids (NACE 1.1. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība (A), Zvejniecība (B), Rūpniecība - pavisam (CDE), ..., atpūta, kultūra un sports (92) (22)
  2. Sektors: Sabiedriskais sektors, Privātais sektors, (2)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2008 (9)
  4. Darba samaksas grupa, euro: PAVISAM, 71.13 un mazāk, 71.14, 71.16-85.37, ..., virs 7114.30 (58)


 18. DSG24. Strādājošo skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulārās izmaksas) lieluma pa darbības veidiem sabiedriskajā un privātajā sektorā (oktobris; skaits), 2000.–2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 129659 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Darbības veids (NACE 1.1. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība (A), Zvejniecība (B), Rūpniecība - pavisam (CDE), ..., atpūta, kultūra un sports (92) (22)
  2. Sektors: Sabiedriskais sektors, Privātais sektors, (2)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2008 (9)
  4. Darba samaksas grupa, euro: PAVISAM, 71.13 un mazāk, 71.14, 71.16-85.37, ..., virs 7114.30 (58)


 19. DSG25. Strādājošo skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulārās izmaksas) lieluma pa statistiskajiem reģioniem (oktobris), 2000.–2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 110147 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2008 (9)
  2. Sektors: PAVISAM, Privātais sektors, Sabiedriskais sektors, (3)
  3. Darba samaksas grupa, euro: PAVISAM, 71.13 un mazāk, 71.14, 71.16-85.37, ..., virs 7114.30 (58)
  4. Reģions: Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  5. Rādītājs: Cilvēku skaits, % no kopskaita, (2)


 20. DSG26. Strādājošo skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulārās izmaksas) lieluma republikas pilsētās un rajonos sabiedriskajā sektorā (oktobris), 2000.–2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 195094 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Ventspils rajons (34)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2008 (9)
  3. Rādītājs: Cilvēku skaits, % no kopskaita, (2)
  4. Darba samaksas grupa, euro: PAVISAM, 71.13 un mazāk, 71.14, 71.16-85.37, ..., virs 7114.30 (58)


 21. DSG27. Vidējā bruto darba samaksa mēnesī pa profesijām, īpašuma formām un pēc dzimuma (oktobrī, euro), 2004.–2005.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 68255 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Gads: 2004, 2005, (2)
  2. LR Profesiju klasifikators: Visas profesijas, 1 Likumdevēji, valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji, 11 Likumdevēji, valsts amatpersonas un vadītāji, 111 Likumdevēji, ..., 933 Transporta strādnieki un krāvēji (155)
  3. Īpašuma forma: Pavisam, Sabiedriskais sektors, budžeta iestādes, ..valsts budžeta iestādes, ..., Privātais sektors (7)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 22. DSG28. Vidējā bruto darba samaksa mēnesī pa profesiju pamatgrupām un īpašuma formām statistiskajos reģionos (oktobrī, euro), 2004.–2005.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12283 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Gads: 2004, 2005, (2)
  2. Īpašuma forma: Pavisam, Sabiedriskais sektors, budžeta iestādes, ..valsts budžeta iestādes, ..., Privātais sektors (7)
  3. Profesijas pamatgrupas: Visas profesijas, 1 Likumdevēji, valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji, 2 Vecākie speciālisti, 3 Speciālisti, ..., 9 Vienkāršās profesijas (10)
  4. Reģions: Latvija, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)


 23. DSG29. Vidējā bruto darba samaksa apmaksātā stundā pa profesijām, īpašuma formām un pēc dzimuma (oktobrī, euro), 2004.–2005.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 57098 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Gads: 2004, 2005, (2)
  2. LR Profesiju klasifikators: Visas profesijas, 1 Likumdevēji, valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji, 11 Likumdevēji, valsts amatpersonas un vadītāji, 111 Likumdevēji, ..., 933 Transporta strādnieki un krāvēji (155)
  3. Īpašuma forma: Pavisam, Sabiedriskais sektors, budžeta iestādes, ..valsts budžeta iestādes, ..., Privātais sektors (7)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 24. DSG30. Vidējā bruto darba samaksa apmaksātā stundā pa profesiju pamatgrupām un īpašuma formām statistiskajos reģionos (oktobrī, euro), 2004.–2005.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10090 Atjaunināts: 16.09.2016

  1. Gads: 2004, 2005, (2)
  2. Īpašuma forma: Pavisam, Sabiedriskais sektors, budžeta iestādes, ..valsts budžeta iestādes, ..., Privātais sektors (7)
  3. Profesijas pamatgrupas: Visas profesijas, 1 Likumdevēji, valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji, 2 Vecākie speciālisti, 3 Speciālisti, ..., 9 Vienkāršās profesijas (10)
  4. Reģions: Latvija, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)