1. DSG01. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa (euro; % pret iepriekšējo periodu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8966 Izmaiņas veiktas: 27.02.2017

  1. Sektors: PAVISAM, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  2. Rādītāji: Euro, % pret iepriekšējo gadu, (2)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)
  4. Bruto/ neto: Bruto, Neto, (2)


 2. DSG02. Strādājošo reālās darba samaksas dinamika (% pret iepriekšējo gadu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3800 Izmaiņas veiktas: 27.02.2017

  1. Gads: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2016 (23)
  2. Rādītāji: Strādājošo mēneša vidējā neto darba samaksa, Patēriņa cenu indekss, Strādājošo reālā darba samaksa, (3)


 3. DSG03. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 158568 Izmaiņas veiktas: 27.02.2017

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  3. Sektors: Pavisam, pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, sabiedriskajā sektorā (bez nodibinājumiem, biedrībām un fondiem), ..., privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (9)
  4. Bruto/Neto: Bruto, Neto, (2)


 4. DSG04. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem 1. ceturksnī, euro

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 67857 Izmaiņas veiktas: 27.02.2017

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  3. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  4. Dzimums: Vīrieši, Sievietes, (2)


 5. DSG05. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Latvijas statistiskajos reģionos (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13125 Izmaiņas veiktas: 27.02.2017

  1. Bruto/neto: Bruto, Neto, (2)
  2. Sektors: Pavisam, pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorā, privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (5)
  3. Reģions: LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
  4. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2016 (16)


 6. DSG06. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem Latvijas statistiskajos reģionos (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 84979 Izmaiņas veiktas: 27.02.2017

  1. Reģions: LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (103)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)


 7. DSG07. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un novados (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 84676 Izmaiņas veiktas: 27.02.2017

  1. Bruto/neto: Bruto, Neto, (2)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Zilupes novads (120)
  3. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2016 (8)
  4. Sektors: Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, ..valsts struktūrās, ..., privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (6)


 8. DSG10. Darba ienākumu deciles

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7843 Izmaiņas veiktas: 31.03.2017

  1. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  2. Sektors: PAVISAM, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  3. Mēnesis: Marts, Jūnijs, Septembris, Decembris, (4)
  4. Rādītājs: vidējie aritmētiskie mēneša ienākumi, 1.decile, 2.decile, 3.decile, ..., 9.decile (10)


 9. DSG11. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15338 Izmaiņas veiktas: 31.03.2017

  1. Sektors: PAVISAM, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  2. Darba ienākumu lieluma grupa, euro: PAVISAM, Ar darba ienākumiem, ..līdz 70.00, ..70.01-150.00, ..., Bez darba ienākumiem (19)
  3. Rādītājs: Darba ņēmēju skaits, Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)


 10. DSG12. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8591 Izmaiņas veiktas: 31.03.2017

  1. Dzimums: Sievietes, Vīrieši, (2)
  2. Darba ienākumu lieluma grupa, euro: PAVISAM, Ar darba ienākumiem, ..līdz 70.00, ..70.01-150.00, ..., Bez darba ienākumiem (19)
  3. Rādītājs: Darba ņēmēju skaits, Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)


 11. DSG13. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 21597 Izmaiņas veiktas: 31.03.2017

  1. Vecuma grupa: <=19, 20 līdz 24, 25 līdz 29, 30 līdz 34, ..., nav iespējams noteikt vecumu (14)
  2. Darba ienākumu lieluma grupa, euro: PAVISAM, Ar darba ienākumiem, ..līdz 70.00, ..70.01-150.00, ..., Bez darba ienākumiem (13)
  3. Rādītājs: Darba ņēmēju skaits, Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)


 12. DSG14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa reģioniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13135 Izmaiņas veiktas: 31.03.2017

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)
  2. Darba ienākumu lieluma grupa, euro: PAVISAM, Ar darba ienākumiem, ..līdz 70.00, ..70.01-150.00, ..., Bez darba ienākumiem (19)
  3. Rādītājs: Darba ņēmēju skaits, Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, %, (2)
  4. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions (Rīga), Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 13. DSG15. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 93819 Izmaiņas veiktas: 31.03.2017

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)
  2. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Zilupes novads (120)
  3. Rādītājs: Darba ņēmēju skaits, Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, %, (2)
  4. Darba ienākumu lieluma grupa, euro: PAVISAM, Ar darba ienākumiem, ..līdz 70.00, ..70.01 - 150.00, ..., Bez darba ienākumiem (13)


 14. DSG20. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un rajonos, 2001.-2009.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 18484 Izmaiņas veiktas: 01.01.2010

  1. Bruto/neto: Bruto, Neto, (2)
  2. Sektors: pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu < 50, sabiedriskajā sektorā, privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50, (3)
  3. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Ventspils rajons (34)
  4. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2009 (9)


 15. DSG21. Strādājošo skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulārās izmaksas) lieluma pa sektoriem (oktobris), 2000-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 39449 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2008 (9)
  2. Darba samaksas grupa, euro: PAVISAM, 71.13 un mazāk, 71.14, 71.16-85.37, ..., virs 7114.30 (58)
  3. Sektors: Valstī kopā, Sabiedriskajā sektorā, ..no budžeta finansējamās iestādēs, ..valsts un pašvaldību komercsabiedrībās, Privātajā sektorā (5)
  4. Rādītājs: Cilvēku skaits, % no kopskaita, (2)


 16. DSG22. Sieviešu un vīriešu skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulārās izmaksas) lieluma pa sektoriem (oktobris), 2000.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 67924 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2008 (9)
  2. Rādītājs: Cilvēku skaits, % no kopskaita, (2)
  3. Darba samaksas grupa, euro: PAVISAM, 71.13 un mazāk, 71.14, 71.16-85.37, ..., virs 7114.30 (58)
  4. Sektors: PAVISAM, Sabiedriskajā sektorā, ..no budžeta finansējamās iestādēs, ..valsts un pašvaldību komercsabiedrībās, Privātajā sektorā (5)
  5. Dzimums: Sievietes, Vīrieši, (2)


 17. DSG23. Strādājošo skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulārās izmaksas) lieluma pa darbības veidiem sabiedriskajā un privātajā sektorā (oktobris; %), 2000.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 139709 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Darbības veids (NACE 1.1. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība (A), Zvejniecība (B), Rūpniecība - pavisam (CDE), ..., atpūta, kultūra un sports (92) (22)
  2. Sektors: Sabiedriskais sektors, Privātais sektors, (2)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2008 (9)
  4. Darba samaksas grupa, euro: PAVISAM, 71.13 un mazāk, 71.14, 71.16-85.37, ..., virs 7114.30 (58)


 18. DSG24. Strādājošo skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulārās izmaksas) lieluma pa darbības veidiem sabiedriskajā un privātajā sektorā (oktobris; skaits), 2000.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 132152 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Darbības veids (NACE 1.1. red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība (A), Zvejniecība (B), Rūpniecība - pavisam (CDE), ..., atpūta, kultūra un sports (92) (22)
  2. Sektors: Sabiedriskais sektors, Privātais sektors, (2)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2008 (9)
  4. Darba samaksas grupa, euro: PAVISAM, 71.13 un mazāk, 71.14, 71.16-85.37, ..., virs 7114.30 (58)


 19. DSG25. Strādājošo skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulārās izmaksas) lieluma pa statistiskajiem reģioniem (oktobris), 2000.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 112582 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2008 (9)
  2. Sektors: PAVISAM, Privātais sektors, Sabiedriskais sektors, (3)
  3. Darba samaksas grupa, euro: PAVISAM, 71.13 un mazāk, 71.14, 71.16-85.37, ..., virs 7114.30 (58)
  4. Reģions: Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  5. Rādītājs: Cilvēku skaits, % no kopskaita, (2)


 20. DSG26. Strādājošo skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulārās izmaksas) lieluma republikas pilsētās un rajonos sabiedriskajā sektorā (oktobris), 2000.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 197902 Izmaiņas veiktas: 01.01.2009

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Ventspils rajons (34)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2008 (9)
  3. Rādītājs: Cilvēku skaits, % no kopskaita, (2)
  4. Darba samaksas grupa, euro: PAVISAM, 71.13 un mazāk, 71.14, 71.16-85.37, ..., virs 7114.30 (58)


 21. DSG27. Vidējā bruto darba samaksa mēnesī pa profesijām, īpašuma formām un pēc dzimuma (oktobrī, euro), 2004.-2005.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 68483 Izmaiņas veiktas: 01.01.2006

  1. Gads: 2004, 2005, (2)
  2. LR Profesiju klasifikators: Visas profesijas, 1 Likumdevēji, valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji, 11 Likumdevēji, valsts amatpersonas un vadītāji, 111 Likumdevēji, ..., 933 Transporta strādnieki un krāvēji (155)
  3. Īpašuma forma: Pavisam, Sabiedriskais sektors, budžeta iestādes, ..valsts budžeta iestādes, ..., Privātais sektors (7)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 22. DSG28. Vidējā bruto darba samaksa mēnesī pa profesiju pamatgrupām un īpašuma formām statistiskajos reģionos (oktobrī, euro), 2004.-2005.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12786 Izmaiņas veiktas: 01.01.2006

  1. Gads: 2004, 2005, (2)
  2. Īpašuma forma: Pavisam, Sabiedriskais sektors, budžeta iestādes, ..valsts budžeta iestādes, ..., Privātais sektors (7)
  3. Profesijas pamatgrupas: Visas profesijas, 1 Likumdevēji, valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji, 2 Vecākie speciālisti, 3 Speciālisti, ..., 9 Vienkāršās profesijas (10)
  4. Reģions: Latvija, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)


 23. DSG29. Vidējā bruto darba samaksa apmaksātā stundā pa profesijām, īpašuma formām un pēc dzimuma (oktobrī, euro), 2004.-2005.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 57326 Izmaiņas veiktas: 01.01.2006

  1. Gads: 2004, 2005, (2)
  2. LR Profesiju klasifikators: Visas profesijas, 1 Likumdevēji, valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji, 11 Likumdevēji, valsts amatpersonas un vadītāji, 111 Likumdevēji, ..., 933 Transporta strādnieki un krāvēji (155)
  3. Īpašuma forma: Pavisam, Sabiedriskais sektors, budžeta iestādes, ..valsts budžeta iestādes, ..., Privātais sektors (7)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 24. DSG30. Vidējā bruto darba samaksa apmaksātā stundā pa profesiju pamatgrupām un īpašuma formām statistiskajos reģionos (oktobrī, euro), 2004.-2005.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10587 Izmaiņas veiktas: 01.01.2006

  1. Gads: 2004, 2005, (2)
  2. Īpašuma forma: Pavisam, Sabiedriskais sektors, budžeta iestādes, ..valsts budžeta iestādes, ..., Privātais sektors (7)
  3. Profesijas pamatgrupas: Visas profesijas, 1 Likumdevēji, valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji, 2 Vecākie speciālisti, 3 Speciālisti, ..., 9 Vienkāršās profesijas (10)
  4. Reģions: Latvija, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)