1. DSG01. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa (euro; % pret iepriekšējo periodu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8966 Izmaiņas veiktas: 27.02.2017

  1. Sektors: PAVISAM, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  2. Rādītāji: Euro, % pret iepriekšējo gadu, (2)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)
  4. Bruto/ neto: Bruto, Neto, (2)


 2. DSG02. Strādājošo reālās darba samaksas dinamika (% pret iepriekšējo gadu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3800 Izmaiņas veiktas: 27.02.2017

  1. Gads: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2016 (23)
  2. Rādītāji: Strādājošo mēneša vidējā neto darba samaksa, Patēriņa cenu indekss, Strādājošo reālā darba samaksa, (3)


 3. DSG03. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 158568 Izmaiņas veiktas: 27.02.2017

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  3. Sektors: Pavisam, pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, sabiedriskajā sektorā (bez nodibinājumiem, biedrībām un fondiem), ..., privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (9)
  4. Bruto/Neto: Bruto, Neto, (2)


 4. DSG04. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem 1. ceturksnī, euro

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 72142 Izmaiņas veiktas: 28.08.2017

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  4. Dzimums: Vīrieši, Sievietes, (2)


 5. DSG05. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa statistiskajos reģionos (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13068 Izmaiņas veiktas: 27.02.2017

  1. Bruto/neto: Bruto, Neto, (2)
  2. Sektors: Pavisam, pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorā, privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (5)
  3. Reģions: LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
  4. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2016 (16)


 6. DSG06. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem statistiskajos reģionos (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 84922 Izmaiņas veiktas: 27.02.2017

  1. Reģions: LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (103)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)


 7. DSG07. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un novados (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 84676 Izmaiņas veiktas: 27.02.2017

  1. Bruto/neto: Bruto, Neto, (2)
  2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Zilupes novads (120)
  3. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2016 (8)
  4. Sektors: Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, ..valsts struktūrās, ..., privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (6)


 8. DSG10. Bruto darba ienākumu deciles

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7879 Izmaiņas veiktas: 31.03.2017

  1. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  2. Sektors: PAVISAM, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  3. Mēnesis: Marts, Jūnijs, Septembris, Decembris, (4)
  4. Rādītājs: vidējie aritmētiskie mēneša ienākumi, 1.decile, 2.decile, 3.decile, ..., 9.decile (10)


 9. DSG11. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc bruto darba ienākumiem pa sektoriem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15412 Izmaiņas veiktas: 31.03.2017

  1. Sektors: PAVISAM, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  2. Bruto darba ienākumu lieluma grupa, euro: PAVISAM, Ar darba ienākumiem, ..līdz 70.00, ..70.01-150.00, ..., Bez darba ienākumiem (19)
  3. Rādītājs: Darba ņēmēju skaits, Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)


 10. DSG12. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc bruto darba ienākumiem un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 8677 Izmaiņas veiktas: 31.03.2017

  1. Dzimums: Sievietes, Vīrieši, (2)
  2. Bruto darba ienākumu lieluma grupa, euro: PAVISAM, Ar darba ienākumiem, ..līdz 70.00, ..70.01-150.00, ..., Bez darba ienākumiem (19)
  3. Rādītājs: Darba ņēmēju skaits, Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)


 11. DSG13. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc bruto darba ienākumiem pa vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 21669 Izmaiņas veiktas: 31.03.2017

  1. Vecuma grupa: <=19, 20 līdz 24, 25 līdz 29, 30 līdz 34, ..., nav iespējams noteikt vecumu (14)
  2. Bruto darba ienākumu lieluma grupa, euro: PAVISAM, Ar darba ienākumiem, ..līdz 70.00, ..70.01-150.00, ..., Bez darba ienākumiem (13)
  3. Rādītājs: Darba ņēmēju skaits, Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, %, (2)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)


 12. DSG14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc bruto darba ienākumiem pa reģioniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13221 Izmaiņas veiktas: 31.03.2017

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)
  2. Bruto darba ienākumu lieluma grupa, euro: PAVISAM, Ar darba ienākumiem, ..līdz 70.00, ..70.01-150.00, ..., Bez darba ienākumiem (19)
  3. Rādītājs: Darba ņēmēju skaits, Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, %, (2)
  4. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions (Rīga), Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 13. DSG15. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc bruto darba ienākumiem republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 93900 Izmaiņas veiktas: 31.03.2017

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)
  2. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Zilupes novads (120)
  3. Rādītājs: Darba ņēmēju skaits, Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, %, (2)
  4. Bruto darba ienākumu lieluma grupa, euro: PAVISAM, Ar darba ienākumiem, ..līdz 70.00, ..70.01 - 150.00, ..., Bez darba ienākumiem (13)