1. JVSG01. Aizņemtās darbvietas pa darbības veidiem vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 105914 Izmaiņas veiktas: 19.03.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, ..valsts struktūrās, ..., Privātajā sektorā (6)
  4. Rādītāji: Pavisam, ..pamatdarbā ar laika uzskaiti, (2)


 2. JVSG011. Aizņemtās darbvietas pa reģioniem vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 12028 Izmaiņas veiktas: 19.03.2018

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Reģioni: Latvija, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
  3. Sektors: PAVISAM, Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, Vispārējās valdības sektorā, ..., Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (6)
  4. Rādītāji: Pavisam, ..pamatdarbā ar laika uzskaiti, (2)


 3. JVSG012. Aizņemtās darbvietas republikas pilsētās un novados vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 68183 Izmaiņas veiktas: 19.03.2018

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Zilupes novads (120)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  3. Sektors: Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, ..valsts struktūrās, ..., Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (6)
  4. Rādītāji: Aizņemtās darbvietas kopā, ..pamatdarbā ar laika uzskaiti, (2)


 4. JVSG013. Aizņemtās darbvietas pa profesiju pamatgrupām vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6727 Izmaiņas veiktas: 19.03.2018

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Profesiju pamatgrupas: Visas profesijas, 1. Vadītāji, 2. Vecākie speciālisti, 3. Speciālisti, ..., 9. Vienkāršās profesijas (10)
  3. Rādītāji: Skaits, (1)
  4. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)


 5. JVSG014. Aizņemtās darbvietas reģionos pa darbības veidiem vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 68400 Izmaiņas veiktas: 19.03.2018

  1. Reģions: LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A)Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02)Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (103)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)


 6. JVSG02. Aizņemtās darbvietas pa profesijām un pēc dzimuma (oktobrī), 2004.-2005.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 55888 Izmaiņas veiktas: 18.03.2016

  1. Gads: 2004, 2005, (2)
  2. Profesiju klasifikators: Visas profesijas, 1 Likumdevēji, valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji, 11 Likumdevēji, valsts amatpersonas un vadītāji, 111 Likumdevēji, ..., 933 Transporta strādnieki un krāvēji (155)
  3. Sektors: Pavisam, Sabiedriskais sektors, budžeta iestādes, ..valsts budžeta iestādes, ..., Privātais sektors (7)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 7. JVSG03. Aizņemtās darbvietas pa profesiju pamatgrupām statistiskajos reģionos (oktobrī), 2004.-2005.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10657 Izmaiņas veiktas: 18.03.2016

  1. Gads: 2004, 2005, (2)
  2. Sektors: Pavisam, Sabiedriskais sektors, budžeta iestādes, ..valsts budžeta iestādes, ..., Privātais sektors (7)
  3. Profesiju pamatgrupas: Visas profesijas, 1. Likumdevēji, valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji, 2. Vecākie speciālisti, 3. Speciālisti, ..., 9. Vienkāršās profesijas (10)
  4. Reģions: Latvija, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)


 8. JVSG04. Brīvās darbvietas pa darbības veidiem vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11608 Izmaiņas veiktas: 19.03.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., (S) Citi pakalpojumi (20)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  3. Rādītāji: Skaits, Brīvo darbvietu īpatsvars, %, (2)
  4. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)


 9. JVSG05. Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 5817 Izmaiņas veiktas: 19.03.2018

  1. Gads: 2016, 2017, (2)
  2. Profesiju pamatgrupas: Visas profesijas, 1. Vadītāji, 2. Vecākie speciālisti, 3. Speciālisti, ..., 9. Vienkāršās profesijas (10)
  3. Rādītāji: Skaits, Brīvo darbvietu īpatsvars, %, (2)
  4. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)


 10. JVSG06. Brīvās darbvietas pa statistiskajiem reģioniem vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4447 Izmaiņas veiktas: 19.03.2018

  1. Gads: 2016, 2017, (2)
  2. Reģioni: Latvija, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
  3. Rādītāji: Skaits, Brīvo darbvietu īpatsvars, %, (2)
  4. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)


 11. JVSG07. Strādājošo skaits pamatdarbā pēc faktiskās darba vietas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos, 1997.-2008.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 15052 Izmaiņas veiktas: 01.01.2008

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils rajons (40)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2008 (12)
  3. Rādītāji: Tūkst. cilvēku, sabiedriskajā sektorā, % no kopskaita, privātajā sektorā, % no kopskaita, (3)


 12. JVSG071. Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietas republikas pilsētās, novados, pagastos un reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 124264 Izmaiņas veiktas: 29.06.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., ..Zilupes pilsēta (691)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2016 (8)
  3. Rādītāji: Vidējais darbinieku skaits, Pašnodarbinātās fiziskās personas, (2)


 13. JVSG08. Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās pa darbības veidiem gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 52878 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, ..vispārējās valdības sektorā, Privātajā sektorā, (4)


 14. JVSG09. Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās Latvijas reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6159 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Sektors: PAVISAM, Sabiedriskajā sektorā, ..vispārējās valdības sektorā, Privātajā sektorā, (4)
  2. Reģions: LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)


 15. JVSG091. Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 38964 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Zilupes novads (120)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  3. Sektors: Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, ..valsts struktūrās, ..., privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (6)


 16. JVSG10. Apmaksātās un nostrādātās stundas gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 199641 Izmaiņas veiktas: 16.03.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  4. Apmaksātās un nostrādātas stundas: Apmaksātās stundas, tai skaitā nostrādātās stundas, (2)
  5. Darba laiks: Normālā un nepilna darba laika darbiniekiem, ..normālā darba laika darbiniekiem, ..nepilna darba laika darbiniekiem, (3)